Czym się zajmuje agencja HR?

Czym się zajmuje agencja HR?

Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie spoczywa zwykle na barkach funkcjonującego w jego strukturach działu HR.

Kompetencje i obowiązki takiego działu są jednak dość mocno ograniczone, dlatego wielu przedsiębiorców decyduje się dodatkowo nawiązać współpracę z niezależną agencją HR, czyli firmą doradczo-rekrutacyjną. Jej wsparcie często okazuje się nieocenione w rozwoju przedsiębiorstwa i może ostatecznie przełożyć się na jego sukces.

Na czym polega praca agencji HR?

Agencja HR zajmuje się rekrutacją i doradztwem personalnym. Oferowane przez nią usługi rekrutacyjne obejmują zarówno standardowe metody rekrutacji, sprawdzające się w przypadku wakatów na stanowiskach niskiego i średniego szczebla, jak i headhunting ukierunkowany na uzupełnianie wakatów na wyższych stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych. Działania podejmowane przez agencję w tym obszarze to przede wszystkim przygotowywanie i rozsyłanie ofert pracy, organizowanie i przeprowadzanie spotkań kwalifikacyjnych oraz weryfikacja i selekcja kandydatów, a także employer branding, onboarding i negocjacje finansowe. Usługi z zakresu doradztwa personalnego z kolei obejmują tworzenie ścieżek kariery pracowników, okresowe badanie poziomu ich zadowolenia z wykonywanej pracy, ewaluacje ich kompetencji oraz opracowywanie i wdrażanie polityki personalnej gwarantującej budowanie pozytywnych relacji w zespole. Poza tym agencja HR – w razie potrzeby – może się też zająć offboardingiem i outplacementem, czyli zapewnieniem wsparcia pracownikom, z którymi przedsiębiorstwo kończy współpracę.

Dlaczego agencja HR jest lepsza od wewnętrznego HR?

Wewnętrzny HR to dział złożony ze specjalistów ds. kadr i płac, skupiających się w swojej pracy przede wszystkim na prowadzeniu akt personalnych i administrowaniu świadczeniami pracowniczymi. Przy natłoku zajęć z tym związanych tacy specjaliści nie mają wystarczająco dużo czasu, a często również kompetencji, by przeprowadzać dokładne, a więc długie i żmudne procesy rekrutacyjne czy audyty personalne. Agencja HR natomiast dysponuje niezbędnym czasem i kompetencjami, ponieważ specjalizuje się właśnie w tych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki niej przedsiębiorstwo może nie tylko zyskać pracowników, którzy będą jego najlepszym możliwym uzupełnieniem, ale też optymalnie wykorzystać ich potencjał. Jedną z takich agencji jest SalesHR.pl.

Shopping Cart