dlaczego firma zyska na RPA

Dlaczego twoja firma zyska na RPA?

Wiele procesów biznesowych w przedsiębiorstwach jest czasochłonnych i kosztownych. Dodatkowo, niejednokrotnie zdarza się, że czynności wykonywane każdego dnia przez pracowników wyróżniają się ogromną monotonią. To z kolei znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego. Na szczęście, obecnie istnieje doskonałe rozwiązanie tego problemu. Mianowicie: RPA, czyli zrobotyzowana automatyzacja procesów biznesowych. Polega to na tym, że powtarzalne czynności, które dotychczas wykonywali ludzie, mogą być wykonywane przez roboty. Z kolei pracowników można oddelegować do bardziej wymagających zadań. W poniższym artykule wyjaśniamy, co można zyskać na RPA.

RPA – co to jest i jak działa?

RPA (ang. Robotic Process Automation) to zrobotyzowana automatyzacja procesów biznesowych. Czym dokładnie jest wskazane zjawisko? Polega ono na tym, że pewne czynności zamiast ludzi są wykonywane przez starannie zaprogramowane roboty. RPA pozwala odciążyć pracowników wykonujących powtarzalne czynności, co zarówno dla firmy jak i pracowników jest znacznym ułatwieniem.

Każda firma realizuje określone procesy biznesowe. Są to rozmaite czynności podejmowane przez kierownictwo i pracowników poszczególnych działów. Celem tych procesów jest oczywiście wypracowanie dla przedsiębiorstwa zysku. Gdy praca ludzi zostaje zastąpiona pracą maszyn, w wielu przypadkach powoduje to, że zwiększają się zdolności produkcyjne zakładu. To z kolei oznacza, że rosną zyski firny. Dodatkowo, pracownicy mogą zacząć wykonywać inne, bardziej ambitne zadania. Więcej informacji o tym, jak wdrożenie RPA wpływa na pracowników firmy, można znaleźć na https://mindboxgroup.com/pl/czy-wdrozenie-rpa-skutkuje-wolnym-czasem-pracownikow/.

Gdzie może być zastosowane RPA?

Zrobotyzowana automatyzacja procesów biznesowych jest wykorzystywana przez ogromną liczbę przedsiębiorstw z całego świata- zarówno małe przedsiębiorstwa jak i globalne konsorcja. Warto nadmienić, że robotyzacja ma jedną, bardzo istotną zaletę. Mianowicie: jej wprowadzenie nie wiąże się z koniecznością wprowadzania zmian w firmowym systemie informatycznym. Dodatkowo, nie ma również konieczności przebudowywania funkcjonujących w ramach firmy procesów.

Szereg narzędzi służących do obsługi RPA jest dostępny dla wszystkich uprawnionych osób z poziomu intuicyjnego interfejsu. Zadaniem pracownika jest zaprogramowanie robota, który następnie realizuje powierzone czynności.

 Robotic Process Automation

Jakie korzyści odnoszą firmy inwestujące w RPA?

Inwestycja w RPA wiąże się z wieloma korzyściami dla przedsiębiorstwa. Do najważniejszych zalet tego rozwiązania zaliczamy: 

  • Zaprogramowane roboty wykonują swoje zadanie z ogromną dokładnością. Ludzie po kilku godzinach pracy stają się zmęczeni, przez co ich wydajność spada oraz rośnie ryzyko popełniania błędów. Roboty są programowane tak, że w ich przypadku ryzyko popełniania błędów jest wyjątkowo niskie.
  • Roboty mogą wykonywać pracę przez całą dobę. To zwiększa możliwości produkcyjne, ponieważ robot nie potrzebuje wolnych weekendów czy świąt.
  • Kontrolowanie jakości jest bardzo łatwe. 
  • Wdrażanie nowych procesów technologicznych jest znacznie prostsze. Proces nauki robota trwa znacznie krócej niż nauczenie nowego pracownika wykonywania poszczególnych czynności.
  • Pracownikom można powierzyć inne, bardziej wymagające zadania. W sytuacji, gdy pracownicy muszą wykonywać schematyczne, żmudne czynności przez długi czas, powoduje to, że rośnie w ich przypadku ryzyko wypalenia zawodowego. Inwestując w roboty możemy oddelegować pracowników do wykonywania ambitniejszych zadań.

Więcej szczegółowych informacji o korzyściach płynących z automatyzacji procesów w firmie można znaleźć na https://mindboxgroup.com/pl/autonomous-enterprise/.

Shopping Cart