Drabiny ewakuacyjne – wszystko, co warto o nich wiedzieć

Służą do wchodzenia na dach i schodzenia z niego, a także odgrywają bardzo ważną rolę w sytuacji, kiedy niezbędna jest ewakuacja osób przebywających w budynku. Oto drabiny ewakuacyjne. Stanowią one niezbędne wyposażenie wielu obiektów budowlanych, ale warto je zainstalować również wtedy, gdy nie ma takiego obowiązku.

W przypadku wielu budynków drabiny ewakuacyjne są obowiązkowym elementem wyposażenia. Ich montaż nakazany jest przez przepisy prawa. Nawet jednak, kiedy ich instalacja nie jest wymagana, zdecydowanie warto o niej pomyśleć, drabina taka jest bowiem naprawdę przydatnym sprzętem, nie tylko dla zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa.

Drabiny ewakuacyjne – wymogi prawne

Do kategorii “Drabiny ewakuacyjne – najczęściej zadawane pytania” z pewnością należy to o obowiązek ich zainstalowania.

Otóż przepisy dotyczące zastosowania tych konstrukcji znajdują się m.in. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Stanowi ono, że drabinę ewakuacyjną zamontować należy, gdy dany budynek ma dwie lub więcej kondygnacji naziemnych (nie dotyczy to domów jednorodzinnych). Drabina ewakuacyjna powinna być zainstalowana w łatwo dostępnym miejscu, lecz nie może znajdować się naprzeciw świetlików i okien. Rozporządzenie stwierdza też, że budynkach zaklasyfikowanych do kategorii zagrożenia PM (są to budynki magazynowe i produkcyjne), w których wymagana jest droga ewakuacyjna dla ludzi z wyższych kondygnacji, dopuszcza się stosowanie na tej drodze drabiny ewakuacyjnej. Powinna ona prowadzić na dach nad niższym piętrze bądź na poziom terenu, jeżeli liczba osób przebywających jednocześnie na wyższej kondygnacji nie przekracza pięćdziesiąt, natomiast w budynku z pomieszczeniem zagrożonym wybuchem – piętnaście. Przepis ten nie dotyczy jednak zakładów pracy chronionej.

Prawo określa również, że odległość między szczeblami drabiny ewakuacyjnej nie powinna przekraczać 30 cm, natomiast szerokość samych szczebli wynosić musi minimum 50 cm. W przypadku różnicy wysokości (czyli po prostu długości drabiny) przekraczającej 3 m, stosować należy zestawy z koszem ochronnym. Kosz taki zapobiega upadkowi z dużej wysokości i mieć od 70 do 80 cm szerokości. Z kolei, jeżeli drabina ewakuacyjna jest dłuższa niż 10 m, koniecznie musi zostać wyposażona w dodatkowe podesty spoczynkowe.

Drabina ewakuacyjna – dobrowolna instalacja

Konstrukcję tę warto zamontować również w sytuacji, gdy prawo nie nakłada takiego obowiązku. W codziennym użytkowaniu służy ona po prostu bezpiecznemu i komfortowemu dostawaniu się na dach, aby wykonać tam konieczne prace porządkowe czy serwisowe. Drabina taka jest przydatna również do obsługiwania wysokich maszyn czy urządzeń.

Drabina ewakuacyjna – kryteria wyboru

Najważniejszą cechą drabiny ewakuacyjnej musi być jej jakość. Wynika ona przede wszystkim z zastosowania trwałych, wytrzymałych materiałów, które gwarantują odpowiednią nośność, a także długą żywotność. Obecnie dużą popularnością cieszą się drabiny aluminiowe, zaletami których są również: stosunkowo niewielka waga oraz odporność na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych.

Ponadto, wybierając drabinę ewakuacyjną, zadbać trzeba oczywiście o to, żeby spełniała ona wymogi prawne i pasowała do konkretnego budynku. Sprzęt musi posiadać odpowiednie certyfikaty, które potwierdzają jakość oraz bezpieczeństwo użytkowania. W związku z tym zdecydowanie warto stawiać na produkty renomowanych producentów – nie tylko spełniają one wszystkie wymagane normy, ale wyróżnia je także najwyższa jakość, co przekłada się na odporność i długą żywotność.

Shopping Cart