Faktoring dla małych i dużych firm – z której usługi warto skorzystać?

Obecnie istnieje możliwość skorzystania z usługi faktoringu dla firm. Usługa faktoringu polega na nabyciu przez usługodawcę należności lub wierzytelności firmy związanych ze sprzedażą produktu czy realizacją usług (przez klienta). Firma korzystająca z usługi nie musi w związku z tym oczekiwać, aż należność zaksięguje się na rachunku przez przewidziane 14 dni lub dłużej.

Usługi finansowe – faktoring dla dużych, małych i średnich przedsiębiorstw

Obecnie wiele firm korzysta z oferty faktoringu w celu zachowania płynności finansowej. Wybór właściwego usługodawcy ma kolosalne znaczenie i przed zdecydowaniem się na konkretną ofertę korzysta się z rankingów oraz opinii innych klientów. W szczególności warto zapoznać się z dostępnymi w internecie narzędziami typu faktoring ranking – przykładowe zestawienia wraz ze skrótowym przedstawieniem ofert można znaleźć pod adresem https://www.firmowakasa.pl/faktoring/ . Podstawowym zadaniem wybranego usługodawcy jest oczywiście finansowanie faktur. Faktoring dla firm wiąże się jednak z określonym limitem finansowania. Niższy limit to zwiększone bezpieczeństwo dla obu stron, wyższy – dużo większa elastyczność. Z reguły firma faktoringowa oferuje niższe limity dla małych i średnich firm, wyższe – dla dużych. Limity mogą też wzrosnąć w trakcie korzystania z usługi.

Dostępne rankingi w czytelny sposób przedstawiają możliwości oferowane przez różnych usługodawców. Faktoring dla firm różni się szczegółami w zależności od tego, czy firma zalicza się do grupy dużych, średnich lub małych. Większość usług zakłada finansowanie faktur w dwóch walutach – euro i polskich złotych. Limity są bardzo zróżnicowane w obrębie poszczególnych grup oraz między grupami, co pozwala lepiej dopasować ofertę do swoich potrzeb. Przeważnie firma korzystająca z faktoringu musi mieć siedzibę na terenie Polski, ale często nie jest to wymogiem i usługa jest świadczona również dla projektów zagranicznych. W przypadku takim warto dowiedzieć się o szczegóły usługi – być może opcja obwarowana jest pewnymi warunkami.

Faktoring cichy, niepełny, odwrotny – do czego odnoszą się te pojęcia?

W opisie oferty firm faktoringowych pojawiają się często dodatkowe pojęcia, takie jak faktoring niepełny, cichy lub odwrotny. Trzeba wiedzieć, na czym polegają, by dobrać najlepszą opcję do swoich oczekiwań. Faktoring cichy określa się inaczej niejawnym (w przeciwieństwie do innych opcji – jawnych), przy czym druga strona transakcji nie jest informowana o korzystaniu z usługi, może się nawet na nią nie zgadzać. Pozostałe zasady finansowania są ujednolicone, nie cechują się niczym nietypowym.

Faktoring odwrotny jest nieco inną usługą i nie dotyczy finansowania faktur sprzedażowych, czy za wykonaną usługę, ale zakupów dokonanych przez klienta. Z usługi korzystają chętnie firmy na etapie rozwoju, lub nie dysponujące na bieżąco środkami, by szybko pokryć wystawioną fakturę za produkty lub usługi. Dzięki skorzystaniu z faktoringu stają się w oczach swoich kontrahentów bardziej wiarygodnym partnerem w handlu czy wymianie usług. Firma nie musi realizować faktur z odroczonym terminem płatności, reguluje zobowiązanie w krótkim czasie.

Faktoring niepełny jest obarczony niższym ryzykiem dla usługodawcy. W każdym z przypadków faktoringu istnieje coś takiego jak ryzyko niewypłacalności dłużnika. Opcja niepełna nie zawiera tego ryzyka, przez co jest korzystniejsza dla świadczącego usługę, mniej korzystna (ale jedynie przy założeniu faktycznego ryzyka) dla korzystającego z niej. Można powiedzieć uogólniając, że ten rodzaj faktoringu to w pewnym stopniu kredyt.

Ranking firm faktoringowych – dlaczego warto korzystać z takich narzędzi?

Dzięki korzystaniu z rankingów można w krótkim czasie poznać wiele szczegółów na temat faktoringu i dowiedzieć się, które firmy świadczą taką usługę. W rankingach nie są uwzględniane dokładne szczegóły, np. trudno z nich dowiedzieć się, ile kosztuje usługa faktoringu, ale uwzględnione są kwestie dotyczące limitów świadczenia czy ogólnie podany termin płatności. Pozwala to sprawdzić, czy skorzystanie z usług firmy faktoringowej będzie ogólnie opłacalne czy też poznać “graczy” na rynku, by następnie zweryfikować ich opinie wśród dotychczasowych klientów.

Rankingi, szczególnie te dostępne w internecie, są często na bieżąco aktualizowane. Pozwala to śledzić zachodzące zmiany i nie narażać na rozczarowanie po skorzystaniu z oferty, która wygląda inaczej niż w opisie. Obecnie wiele firm wybiera oferty właśnie na podstawie rankingów, szczególnie w przypadku braku doświadczenia związanego z korzystaniem z tej konkretnej usługi.

Wybrana oferta powinna charakteryzować się szeregiem cech istotnych w danym przypadku dla klienta, np. wiązać się z utrzymaniem płynności finansowej oraz przedstawiać w czytelny sposób cały proces finansowania. Bardzo ważne jest też, by po podpisaniu umowy faktoringowej móc posiadać stały monitoring płatności, móc sprawdzić wysokość przyznanego limitu itd. Często w ofercie mieszczą się dodatkowe usługi, takie jak dostęp do innych rodzajów faktoringu, uproszczenie procesu finansowania (podpisywanie umowy, finansowanie faktur przez internet).

Shopping Cart