audyt infrastruktury

Jak audyt IT optymalizuje koszty w biznesie?

Czym jest audyt infrastruktury?

Audyt infrastruktury IT nazywany jest procesem oceny i analizy istniejącej infrastruktury technologicznej. To działania mające na celu identyfikację i ocenę wszystkich składników infrastruktury IT. Usługa ta umożliwia określenie stanu, wydajności i poziomu zabezpieczeń infrastruktury. Ponadto przyczynia się do minimalizacji kosztów utrzymania infrastruktury.

Audyt można opisać w czterech punktach. Rozpoczyna się on od analizy, której głównym zadaniem jest weryfikacja istniejącego środowiska, a następnie porównanie z wymaganiami i problemami klienta. Bez zidentyfikowania wyzwań, przed którymi stoi klient, audyt infrastruktury może być bezużyteczny. Kolejnym krokiem są testy, przeprowadzone na bazie analizy. Pozwalają one na wykrycie słabych punktów infrastruktury IT. Audyt informatyczny to również rekomendacje. Zawierają one informację o podatnościach i zaleceniach dotyczące ich rozwiązania. Po omówieniu problemów i dedykowanych do nich rozwiązań przychodzi czas na wdrożenie. Działania te można podjąć samodzielnie lub powierzyć zewnętrznej firmie. Warto skorzystać z usług firmy, która przeprowadziła audyt, ponieważ już zna środowisko i wie, jakie kroki w danym obszarze należy podjąć.

W rezultacie audyt infrastruktury IT dostarcza organizacji informacji o jej obecnej infrastrukturze. Wskazuje obszary wymagające zmian, których poprawa przyczynia się do zmniejszenia kosztów utrzymania, poprawienia wydajności serwisu i pozbycia się krytycznych luk bezpieczeństwa. 

Jak zaoszczędzić dzięki audytowi IT?

Audyt IT może przyczynić się do znaczących oszczędności dla całej organizacji. Pozwól, że opiszę Ci to na kilku przykładach.

Pierwszy z nich to brak potrzeby zakupu nowego serwera. Często brak miejsca spowodowany jest brakiem optymalizacji. Odpowiednia konfiguracja bądź migracja części danych w inne tańsze miejsce (np. przeniesienie plików typu zdjęcia, filmy do usługi AWS S3) pozwoli na zwiększenie pojemności, a tym samym brak potrzeby wykupienia kolejnego serwera.

Wykonując audyt informatyczny zawsze analizowane są technologię. Firmy często nie zdają sobie sprawy z faktu, że pracują na przestarzałych wersjach technologii, co przekłada się na większe koszty utrzymania. Warto pamiętać, że technologia to jeden punkt, do niego dochodzą Specjaliści zajmujący się nią. Im bardziej skomplikowana technologia, tym większe oczekiwania finansowe posiadają eksperci na rynku. 

Ważnym elementem biznesów online jest bezpieczeństwo informacji i procedury zarządzania ryzykiem w odniesieniu do infrastruktury IT. Audytując środowisko zwraca się szczególną uwagę na wykonywane kopie zapasowe i stworzoną politykę Diasaster Recovery. Działania te pozwalają na szybkie i sprawne przywrócenie infrastruktury w przypadku awarii. Ich brak może powodować spore koszty, a nawet prowadzić do utraty biznesu.

Inne zalety wykonania audytu infrastruktury IT

Sprawdź, jakie inne wartości osiągniesz wykonując audyt infrastruktury IT.

Analiza podatności

Najważniejszą korzyścią wynikającą z audytu jest identyfikacja zagrożeń w infrastrukturze. Dzięki dokładnej analizie możemy zidentyfikować obszary, które wymagają poprawy w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa i wzmocnienia samej infrastruktury. Audyt pozwala uniknąć incydentów, które mogą wpływać na działanie całej organizacji. Jest to również istotne w minimalizacji przestojów spowodowanych awariami i słabymi ogniwami w systemie. Przyjęcie odpowiednich środków zaradczych w celu minimalizacji przestojów umożliwia zwiększenie dostępności usług dla użytkowników.

Zgodność z przepisami prawnymi

Usługa audytu pozwala na ocenę zgodności organizacji z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych, na przykład RODO. Audyt pozwala identyfikować potencjalne naruszenia i podejmować odpowiednie działania naprawcze.

Skalowalność

Audyt infrastruktury IT pomaga w ocenie obecnego stanu i przyszłych potrzeb organizacji w zakresie infrastruktury IT. Na podstawie wyników audytu można opracować plan rozwoju, skalowalności i modernizacji infrastruktury, aby sprostać rosnącym wymaganiom biznesowym.

Zrób audyt samodzielnie

Masz możliwość samodzielnego wykonania audytu infrastruktury IT dzięki naszemu bezpłatnemu e-bookowi.Jest to zbiór kilkunastu stron wiedzy, który omawia proces audytu infrastruktury. Dokument przeprowadza Ci przez całą infrastrukturę, wskazując na które obszary należy zwrócić szczególną uwagę.

Jeśli decydujesz się na samodzielne przeprowadzenie audytu IT, a w jego trakcie napotkasz trudności, skontaktuj się z Specjalistami Qlos. Udzielimy Ci wskazówek dotyczących analizy infrastruktury i przygotujemy dla Ciebie spersonalizowany raport, który pomoże Ci wprowadzić niezbędne zmiany.

Podsumowanie

Audyt IT jest trochę jak wiosenne porządki lub przegląd auta u mechanika. Otwieramy wszystkie szafy, szuflady i sprawdzamy, co możemy poprawić, zaktualizować lub co powinniśmy usunąć. To proces, który pomaga nam utrzymać nasze systemy w jak najlepszym stanie.  Wykonany raz w roku chroni nas przed problemami z infrastrukturą, lukami bezpieczeństwa i wysokimi kosztami IT. Dlatego zaplanuj swój następny audyt infrastruktury już dziś. W końcu, jak mówi stare powiedzenie – lepiej zapobiegać niż leczyć!

Shopping Cart