panele fotowoltaniczne

Jak obliczyć ilość paneli fotowoltaicznych?

Aby obliczyć ilość paneli fotowoltaicznych potrzebnych do zaspokojenia potrzeb energetycznych danego domostwa, należy przeanalizować kilka kluczowych czynników. Poniżej przedstawiamy jakie kroki należy podjąć, aby dokładnie określić wymaganą moc oraz ilość paneli. 

Po więcej dokładnych informacji odsyłamy do specjalistycznego bloga: https://www.otovo.pl/blog/panele-fotowoltaiczne/?ref=blog-wszystko-o-fotowoltaice-otovo-pl

Jakie czynniki zależy wziąć pod uwagę, ustalając ilość paneli fotowoltaicznych?

Analiza zużycia energii

Przede wszystkim, potrzebujesz dokładnie określić miesięczne lub roczne zużycie energii w Twoim gospodarstwie domowym. Informacje te można znaleźć na rachunkach za energię elektryczną. Im dokładniejsze dane o zużyciu energii uzyskasz, tym trafniej dobierzesz wielkość instalacji.

Ustalenie nasłonecznienia

Następnie, musisz sprawdzić nasłonecznienie w swojej lokalizacji, które jest wyrażane w kWh/m²/rok. W Polsce wartości te wahają się od 950 kWh/m²/rok na północy do 1250 kWh/m²/rok na południu. Im większe nasłonecznienie, tym wyższa będzie wydajność paneli i tym mniej paneli będzie potrzebnych.

Wybór rodzaju paneli

Panele monokrystaliczne charakteryzują się wyższą sprawnością (około 18-22%), natomiast panele polikrystaliczne mają nieco niższą sprawność (15-19%). Wybór odpowiedniego rodzaju paneli będzie miał wpływ na ilość potrzebnych paneli.

Określenie sprawności systemu

Uwzględnij również sprawność układu, która obejmuje straty wynikające z przetwarzania energii, przewodzenia prądu czy też temperatury pracy paneli. Przyjmuje się, że sprawność systemu fotowoltaicznego wynosi około 80%.

Obliczenie wymaganej mocy

Aby obliczyć łączną moc instalacji fotowoltaicznej (w kW), podziel roczne zużycie energii (w kWh) przez nasłonecznienie w Twojej lokalizacji (w kWh/m²/rok) i sprawność systemu (w procentach).

Przykład: Dla domu o rocznym zapotrzebowaniu na energię elektryczną wynoszącym 3500 kWh, nasłonecznienie 1000 kWh/m²/rok i sprawność systemu 80%, konieczna moc instalacji wyniesie:

3500 kWh / (1000 kWh/m²/rok x 0,8) = 4,375 kW

Obliczenie ilości paneli Teraz, gdy znasz wymaganą moc instalacji, można obliczyć ilość potrzebnych paneli fotowoltaicznych. W zależności od wybranego rodzaju paneli (mono- czy polikrystalicznych), możesz podzielić moc instalacji przez moc pojedynczego panelu.

Przykład: Dla instalacji o mocy 4,375 kW i paneli monokrystalicznych o mocy 300 W, będziemy potrzebować:

4375 W / 300 W/panel = 14,58 paneli

W rzeczywistości nie można zainstalować ułamka panelu, dlatego w tym przypadku zakładalibyśmy około 15 paneli.

Warto zwrócić uwagę, że próg opłacalności dla mikroinstalacji fotowoltaicznej wynosi do 10 kW. Jeśli jednak zapotrzebowanie na energię jest znacznie wyższe, warto rozważyć instalację o większej mocy. Podczas wykonywania obliczeń, dobrze jest także uwzględniać ewentualne przyszłe potrzeby energetyczne, takie jak rozbudowa domu czy zakup samochodu elektrycznego.

Shopping Cart