pexels

Jak ograniczać ryzyko związane z inwestowaniem w akcje?

Powszechnie wiadomo, że inwestowanie w akcje pozwala uzyskać znacznie wyższą stopę zwrotu niż lokowanie środków na depozytach bankowych. Wiąże się to jednak z wiele większym poziomem ryzyka, ponieważ nie ma w tym przypadku żadnej ochrony kapitału. Na czym dokładnie polega inwestowanie w akcje? W jaki sposób można ograniczyć ryzyko? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Inwestowanie w akcje – na czym to polega?

Inwestowanie w akcje polega na zakupie akcji emitowanych przez spółki akcyjne lub komandytowo-akcyjne w celu ich późniejszej odsprzedaży z zyskiem. Jest on uzyskiwany dzięki wzrostowi wartości posiadanych akcji, w związku z czym przy zakupie należy odpowiednio je selekcjonować. Samo inwestowanie w akcje wymaga obrania odpowiedniej strategii, co przekłada się na skuteczność. Inwestorzy najczęściej decydują się na spekulację (inwestowanie krótkoterminowe) lub inwestowanie długoterminowe. W tym drugim przypadku mogą liczyć również na wypłatę ewentualnych dywidend, które powiększają stopę zwrotu z inwestycji. Oba podejścia różnią się przede wszystkim horyzontem czasowym inwestycji, ponieważ w przypadku spekulacji akcje sprzedawane są z reguły w trakcie tej samej sesji giełdowej, a przy inwestowaniu długoterminowym moment sprzedaży akcji pozostaje bliżej nieokreślony.

Jak kupić akcje?

Inwestowanie w akcje to forma inwestycji, która jest dostępna praktycznie dla każdego. Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku otwarcie konta maklerskiego. Oferują to brokerzy, a klikając w link inwestuj z Saxo można przejść do konkretnej oferty. Po otwarciu takiego konta należy je zasilić, co najprościej jest uczynić poprzez przelew z rachunku bankowego. W tym momencie można zacząć selekcjonować spółki oraz kupować pierwsze akcje. Jak to robić? Od strony technicznej zostało to opisane w artykule przedstawiającym mechanizmy gry na giełdzie.

Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje – jak ograniczać?

Jak wspomniano we wstępie inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem, co wynika z faktu, że nie ma w tym przypadku mowy o ochronie inwestowanego kapitału. W związku z tym inwestorzy muszą dążyć do minimalizowania ryzyka, co przekłada się na skuteczność ich inwestycji. W jaki sposób można to robić? Przede wszystkim poprzez zdobywanie praktycznego doświadczenia, ponieważ giełdy najłatwiej jest nauczyć się w praktyce. Równie ważne jest systematyczne poszerzanie własnej wiedzy, co pozwoli przeprowadzać jeszcze lepsze analizy. Warto także pamiętać, że każda decyzja inwestycyjna musi opierać się na rzetelnych danych, co wynika z faktu, że giełda nie jest kasynem. Istotna jest również umiejętność ograniczenia emocji, którymi nie warto kierować się przy inwestowaniu w akcje. Z pewnością warto nauczyć się także odpowiedniego zarządzania budżetem inwestycyjnym.

Podsumowując należy stwierdzić, że skuteczność inwestowania w akcje w dużej mierze zależy od umiejętności ograniczania ryzyka. Jest ono bowiem nieodzownym elementem gry na giełdzie, sprawiając, że inwestor może zarówno pomnożyć posiadany kapitał, jak i bardzo szybko go utracić.

Shopping Cart