Jak ubiegać się o zadośćuczynienie za śmierć matki?

Strata matki jest krzywdą, która może powodować znaczne trudności odczuwane przez lata, szczególnie w przypadku małoletnich dzieci. Aby zrekompensować te krzywdy, istnieje możliwość otrzymania stosownego zadośćuczynienia. Jak się o nie ubiegać?

Zadośćuczynienie za śmierć matki – jakie warunki należy spełnić, by je otrzymać?

Zadośćuczynienie jest typem zadośćuczynienia wypłacanego w celu rekompensaty doznanych strat niemajątkowych – niematerialnych. Stosowane jest ono w przypadku śmierci, ale również innych zdarzeń.

Takie świadczenie w razie śmierci jest wypłacane osobom bliskim, przy czym warto wskazać, że jest to nie tylko rodzina, ale również mogą być to inne osoby. W związku z tym zadośćuczynienie za śmierć matki może być wypłacone zarówno dziecku biologicznemu, jak i przybranemu.

Żeby dostać zadośćuczynienie za śmierć matki, muszą być spełnione następujące warunki:

1. Do śmierci musi doprowadzić działanie innej osoby, na przykład może nastąpić to na skutek wypadku samochodowego, błędu lekarza czy też wypadku w pracy.

2. Osoba, która poniosła śmierć, nie może przyczynić się do powstania tego zdarzenia.

3. Od momentu śmierci może minąć maksymalnie 20 lat, ponieważ po tym czasie nie można już ubiegać się o zadośćuczynienie.

Jaką wysokość może mieć zadośćuczynienie za śmierć matki?

Konkretna wysokość, jaką może mieć zadośćuczynienie za śmierć matki, jest bardzo trudna do wyznaczenia, gdyż ustalana jest ona indywidualnie.

Przykładowo może być to kwota 10 000 złotych, ale także może ona sięgać ponad 50 000 złotych. Warto wskazać, że zadośćuczynienie za śmierć matki może mieć też formę renty wypłacanej comiesięcznie na określony czas lub stale.

Kto wypłaca zadośćuczynienie za śmierć matki?

Takie świadczenie wypłacane jest głównie przez ubezpieczyciela sprawcy, gdy posiadał on polisę, na przykład może być to polisa samochodowa OC, polisa OC w życiu prywatnym, polisa zawodowa.

Gdy sprawca nie posiadał polisy, w takim przypadku o zadośćuczynienie za śmierć matki można ubiegać się na podstawie orzeczenia sądowego, dlatego konieczne jest skierowanie sprawy do sądu przeciwko sprawcy.

Zadośćuczynienie za śmierć matki – jak je łatwiej uzyskać?

Gdy liczy się szybkie i sprawne uzyskanie wsparcia, aby uzyskać zadośćuczynienie za śmierć matki, warto zapoznać się bliżej z ofertami firm, które zajmują się odzyskiwaniem odszkodowań dla swoich klientów.

Takie firmy mogą zaoferować klientom kompleksowe wsparcie, między innymi w zakresie przeanalizowania całej sprawy, przygotowania pism, a także reprezentacji, także w sądzie, gdy będzie to konieczne.

Shopping Cart