Jak uzyskać numer EORI

Jak uzyskać numer EORI i co to jest?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i planujesz kupować lub sprzedawać towary poza Unią Europejską, powinieneś najpierw postarać się o uzyskanie numeru EORI. Funkcjonuje on tylko i wyłącznie na potrzeby celne, a jego posiadanie jest wymagane we wszystkich kontaktach z organami celno-skarbowymi na terenie UE. Jak go uzyskać? Czym dokładnie jest numer EORI? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w poniższym artykule.

Czym jest i jak wygląda numer EORI?

Skrót EORI  pochodzi od angielskiego Economic Operators Registration and Identification, czyli Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Jego powstanie to jeden z głównych efektów unijnego programu e-Customs, który obejmuje inicjatywy mające na celu uproszczenie procedur oraz skrócenie czasu odpraw celnych. Numer EORI stanowi zatem numer identyfikacyjny, który musi posiadać przedsiębiorca chcący prowadzić handel zagraniczny z państwami nie należącymi do UE. Jest wykorzystywany zarówno przy imporcie towarów spoza UE, jak i ich sprzedaży (eksporcie) do krajów nie należących do wspólnoty. Numer EORI stworzony został wyłącznie na potrzeby celne, a jego posiadanie umożliwia kontakt na linii przedsiębiorca – organy celno-skarbowe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule: https://taxology.co/pl/co-to-jest-numer-eori-i-jak-go-uzyskac/.

Jak wygląda numer EORI? Przede wszystkim należy zaznaczyć, że jego struktura jest zróżnicowana w zależności od kraju, który go wydał. W większości przypadków opiera się on jednak na numerze identyfikacji podatkowej. Przykładowo w Polsce numer EORI zbudowany jest z przedrostka PL, numeru NIP przedsiębiorstwa oraz pięciu zer na końcu. Dzięki temu sam identyfikator jest łatwy do zapamiętania, a znając strukturę jego budowy, w łatwy sposób można sprawdzić, czy firma posiada aktywny numer EORI, co umożliwia strona internetowa Komisji Europejskiej.

Kiedy należy posiadać numer EORI?

Jak wspomniano we wstępie, numer EORI musi posiadać każdy, kto zamierza prowadzić działalność polegającą na sprzedaży produktów poza terytorium Unii Europejskiej (np. do Wielkiej Brytanii) lub pragnie dokonywać zakupu towarów spoza wspólnoty. Aktywny identyfikator EORI jest konieczny również w przypadku przedsiębiorców, których działalność jest zarejestrowana poza UE, ale zamierzają oni importować towary do krajów Unii Europejskiej. Oczywiście warto pamiętać, że numer EORI należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności wymagającej jego posiadania, czyli przed dokonaniem pierwszej transakcji importowej lub eksportowej z lub do państw nie będących członkiem UE.

Jak uzyskać numer EORI?

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że raz uzyskany numer zostaje przypisany do danego przedsiębiorstwa na stałe i można się nim posługiwać na terytorium całej Unii Europejskiej. W każdym państwie członkowskim wyznaczony został konkretny podmiot, który odpowiada za jego nadawanie. W Polsce tego typu formalnościami zajmuje się Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu. Sam proces rejestracji i wnioskowania odbywa się natomiast elektronicznie przy użyciu Systemu Elektronicznej Rejestracji Przedsiębiorców (SZPROT). Wnioski składa się natomiast za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych (PUESC), co oznacza, że pierwszy krok, jaki powinien wykonać przedsiębiorca starający się o uzyskanie numeru EORI, to założenie konta na portalu PUESC. W tym miejscu warto również wspomnieć, że do złożenia wniosku wymagane jest także posiadanie podpisu elektronicznego, a także upoważnienia do reprezentowania podmiotu. Sam proces wnioskowania nie jest jednak skomplikowany, w związku z czym poradzić powinien sobie z nim każdy przedsiębiorca.

Niniejszy artykuł wyjaśnia czym jest numer EORI oraz pokazuje, że jego uzyskanie nie jest trudne. W wielu przypadkach jednak przedsiębiorcy, którzy pragną kupować lub sprzedawać towary do państw spoza Unii Europejskiej mają dodatkowe pytania dotyczące związanych z tym formalności oraz rozliczeń celno-skarbowych. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skorzystaj z pomocy ekspertów w tej dziedzinie, którzy są dostępni na stronie: taxology.co.

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

41 + = 48

Shopping Cart