terapia alkoholizmu i narkomanii

Jak wygląda terapia alkoholizmu i narkomanii?

Terapia uzależnień od różnych używek, w tym najczęściej od alkoholu lub narkotyków, jest przeznaczona dla pacjentów chorujących na choroby przewlekłe. Alkoholizm i narkomania są uznawane powszechnie za takie schorzenia.

Odpowiednio przeprowadzona terapia alkoholizmu i narkomanii daje szansę pacjentom na powrót do normalnego życia i odzyskanie nad nim kontroli. Umożliwia cieszenie się tym, co otacza pacjenta. Jak wygląda w praktyce taka terapia i jakie etapy właściwie obejmuje?

Podobne terapie i uzależnienia

Alkoholizm, tak jak i narkomania, uznawany jest za chorobę przewlekłą. Chory nie może do końca odpowiadać za swoje czyny, których dokonał pod wpływem swojego uzależnienia. Dlatego też terapia alkoholizmu czy narkomanii wyglądają bardzo podobnie względem siebie. W ośrodkach leczenia takich schorzeń terapeuci korzystają z wielu podejść, między innymi dla udzielenia jak najlepszej pomocy swoim podopiecznym wykorzystują metodę poznawczo-behawioralną, która opisywana jest jako jedna z najbardziej skutecznych klinicznych sposobów leczenia uzależnień.

Rozmowa podstawą terapii

Zanim osoba uzależniona od alkoholu czy narkotyków trafi na właściwą terapię z udziałem psychoterapeuty, musi oczyścić swój organizm z używek i toksyn. Dlatego poddawana jest detoksykacji, nazywanej również po prostu detoksem. W trakcie procedury detoksykacji jest oddzielana od alkoholu czy narkotyków, przez co organizm i wszystkie jego narządy mogą zacząć normalnie funkcjonować bez udziału środka uzależniającego. Jeśli u pacjenta występuje zespół abstynencyjny, wówczas lekarze z oddziału zamkniętego, w warunkach którego zwykle odbywa się detoks, zalecają uzupełnienie detoksykacji o leczenie farmakologiczne i wspomagające.

Kiedy organizm pacjenta zostanie oczyszczony z toksyn, pora na terapię alkoholizmu i narkomanii. Podstawą terapii jest rozmowa motywująca do zmian, w połączeniu ze wsparciem ze strony terapeuty, ale i całego systemu rodzinnego. Dotarcie do tego, w czym tkwi problem i dlaczego pacjent sięga po używki – alkohol czy narkotyki pozwala na zrozumienie mechanizmu nałogu. Problemy, które pojawiają się już na etapie dzieciństwa, kształtują postawy i zachowania człowieka w dorosłym życiu.

Terapeuta podczas terapii indywidualnej i grupowej stara się, by pacjenci mogli pokonać nałóg i nie dopuścić do ponownego sięgnięcia po alkohol czy narkotyki. Prowadzi z nimi rozmowę opartą o pytania otwarte, ponieważ odpowiedź na nie lepiej angażuje pacjenta we własną terapię. Pomaga też w formułowaniu problemów i wyszukiwaniu najbardziej skutecznych sposobów podejmowania decyzji we własnym życiu.

Podczas terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu alkoholizmu i narkomanii osoby uzależnione nie są oceniane, ani poddawane bolesnej konfrontacji z tym, co zrobiły ze swoim życiu. Dzięki temu można w sposób pozytywny motywować je do koniecznej zmiany.

Nauka sposobów radzenia sobie z problemami

Terapia narkomanii czy alkoholizmu ma przede wszystkim na celu odkrycie tkwiących w człowieku zasobów i pokazania chorym, że mają szanse na prowadzenie satysfakcjonującego życia prywatnego czy zawodowego i społecznego bez konieczności sięgania po narkotyki i alkohol.

Podczas terapii podopieczni uczą się odporności na stres, lepszego władania własnymi emocjami czy asertywności. Takie warsztaty pomagają w stopniowym zwiększaniu poczucia swoistej kontroli nad życiem i stawiania granic. Terapeuta wspiera też poczucie własnej wartości człowieka i buduje pozytywną samoocenę.

Po zakończeniu zasadniczego leczenia oraz terapii alkoholizmu i narkomanii pacjent opuszcza mury ośrodka medycznego i musi sobie dalej radzić sam w swojej rzeczywistości. Dobrym pomysłem jest korzystanie w dalszym ciągu z opieki terapeutów i uczestniczenie w grupach wsparcia, które w kluczowych sytuacjach, kiedy sięgnięcie po alkohol czy narkotyki jest jak najbardziej realną perspektywą, okazują się nieocenioną pomocą w powstrzymaniu osoby uzależnionej.

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

81 − 71 =

Shopping Cart