Kroniki Akaszy Czym Tak Naprawdę Są?

Kroniki Akaszy – czym są?

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o Akaszy oraz realnych efektach jakie daje praca z nimi. Czym Kroniki Akaszy są naprawdę? Czy wyobrażenie, które mamy na ich temat pokrywa się z tym  czym one są w rzeczywistości? Czy słowa i umysł są w stanie pojąć sens i znaczenie istnienia Kronik Akaszy dla całości istnienia?

 

Kiedy używasz terminu “Kroniki Akaszy”, co Ci jako pierwsze przychodzi na myśl? Pierwsze wyobrażenie, które podsuwa umysł to często ogromna biblioteka wypełniona przepastną wiedzą, inni zaś wyobrażają ją sobie jako swoistą Księgę Życia. Jakkolwiek byśmy do tego nie podchodzili, wspólnym elementem pod kątem wyobrażanej formy, sednem Kronik Akaszy jest baza danych, baza informacji, czy z innej perspektywy moglibyśmy postrzegać ją jako bazę energii. Inna perspektywa zakłada spojrzenie na ten zbiór informacji jak na oddzielny wymiar zwany Akaszą (Akashą). Jest to wymiar wyższy niż ten w którym się znajdujemy, a zatem jest to wymiar posiadający znacznie więcej światła o znacznie większej częstotliwości oraz wibracji.

Idea istnienia Kronik Akaszy zakłada, że każda myśl, emocja, działanie które istnieją w czasoprzestrzeni, a zatem z naszej perspektywy z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości są przechowywane jako struktura energetyczno informacyjna. Z jeszcze innej perspektywy możemy postrzegać Kroniki Akaszy jako superkomputerowy system funkcjonujący we Wszechświecie, który działa jak  centralny magazyn wszelkich informacji funkcjonujący dla najwyższego dobra wszystkich istot. 

Co więcej jednak Kroniki Akaszy są czymś znacznie więcej niż tylko baza danych, gdyż Kroniki Akaszy są interaktywne i mają wpływ na sposób w jaki doświadczamy i odbieramy życie, na naszą świadomość, na nasze relacje, uczucia, systemy przekonań oraz rzeczywistość, którą dla siebie na tej bazie tworzymy. Z tego punktu widzenia Kroniki Akaszy są inteligentnym polem, które wpływa na wszystko i wszystkich, zawsze i wszędzie.

 

Opierając się na teorii strun, która opisuje współistnienie i wzajemne oddziaływanie wielu równoległych wszechświatów, Kroniki Akaszy są niejako punktem odniesienia spoza czasoprzestrzeni i są zapisem tego co się wydarzyło, wydarza oraz potencjały tego co ma się wydarzyć. Z punktu widzenia Kronik Akaszy czas jest pewnym sposobem postrzegania, iluzją umysłu, która pozwala na doznawanie w różnych wymiarach, zaś “boska biblioteka” ma dostęp do wszystkich wymiarów i wszystkich uruchomionych bądź nieuruchomionych potencjałów, które dotyczą każdej istoty we Wszechświecie.

 

Kroniki Akaszy zawierają całą historię każdego życia każdej duszy, która zaistniała we Wszechświecie. Są źródłem licznych symboli oraz postaci archetypowych, a także mitów, legend i innych historii, które głęboko dotykają przyczyn istnienia  życia, a także form jego przejawienia. Kroniki Akaszy stanowią również motor postępu, są inspiracją do wynalazków, wzorów, błyskotliwych idei. Otwierają i kształtują poziom świadomości w wymiarze indywidualnym oraz grupowym. Uczestniczą w ewolucji świadomości ludzi i  całego życia, pozwalają przekraczać własne ograniczenia. SDą bazą która daje punkty odniesienia poza ograniczoną ziemską percepcją

Kroniki Akaszy – Biblijna Księga Życia

Odniesienia do Kronik Akaszy odnajdziemy w wielu historiach, mitach, legendach, archetypach, jak również w dziełach religijnych, mistycznych, jak również w Biblii, zarówno starego jak i nowego testamentu. Zapisy te dotyczą już historycznych ksiąg starożytnych kultur, między innymi Asyryjskiej, Arabskiej, Babilońskiej czy Hebrajskiej.  We wszystkich tych kulturach istniało przeświadczenie o istnieniu czegoś (w zależności od wyobrażeń, były to różnego rodzaju próby przedstawienia tego tak, aby umysł mógł to sobie wyobrazić), co zawiera historię ludzkości oraz wszelkie inne informacje świata duchowego.

W starym testamencie w Księdze Wyjścia 32:32 pojawia się zapis, który możemy postrzegać jako odwołanie do Kronik Akaszy:

Nazajutrz zaś tak powiedział Mojżesz do ludu: «Popełniliście ciężki grzech; ale teraz wstąpię do Pana, może otrzymam przebaczenie waszego grzechu». 31 I poszedł Mojżesz do Pana, i powiedział: «Oto niestety lud ten dopuścił się wielkiego grzechu, gdyż uczynił sobie boga ze złota. 32 Przebacz jednak im ten grzech! A jeśli nie, to wymaż mię natychmiast z Twej księgi, którą napisałeś

Psalm 139 zawiera podobny zapis odnoszący się do faktu, że wszystko jest spisane w Księdze Życia:

Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz7 moją duszę,nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi.Oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są spisane w Twej księdze ; dni określone zostały, chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał.

 

Praca z Kronikami Akaszy

Wykonujący odczyt w Kronikach Akaszy po uprzednim uzyskaniu zgody osoby, której odczyt ma dotyczyć wypowiada modlitwę skierowaną do Boga, mającą na celu uzyskanie dostępu i dostrojenie się do wibracji Kronik. Uzyskuje w ten sposób kontakt do Kronik Akaszy oraz prowadzenie w procesie przez Mistrzów i Nauczycieli. W ten sposób czytający uzyskuje dostęp do wibracji płynącej z Kronik, która niejako odsuwa ego na bok, co zapewnia możliwie niezakłócony przekaz przez wykonującego odczyt.

W związku z tym, że wszystko co się wydarza dzieje się w wiecznym Teraz poprzez odczyt mamy możliwość modyfikacji zapisów w Kronikach. Możemy usuwać negatywne zapisy, które już nam dłużej nie służą, a które nas w jakiś sposób ograniczają.

W czym odczyt kronik akaszy może Ci pomóc

 

W życiu każdego z nas pojawiają się chwile zwątpienia. Wszyscy znamy to uczucie, kiedy walka z naszymi problemami przemiemienia się w narastającą frustrację, objawiającą się na wielu poziomach naszego istnienia – fizycznym, mentalnym i emocjonalnym. Życie zdaje się być wtedy ciężarem nie do udźwignięcia. Kiedy zaczynamy szukać przyczyny tego stanu, wielu z nas dostrzega negatywne wzorce, które powtarzają się w różnych aspektach naszego życia. Mogą być to m.in. problemy w związkach, niespełnienie zawodowe, powracająca autoagresja. Często jednak niezależnie od tego co jesteśmy w stanie zauważyć i zrozumieć, nie potrafimy przerwać tych destrukcyjnych cykli.

Dużo mniej osób zdaje sobie sprawę z tego, jak fundamentalną rolę w naszym rozwoju, czyli uświadamianiu sobie przyczyn konkretnych sytuacji z naszego życia i ich uzdrawianiu mogą pełnić informacje i miłość przepełniające Eter. Dostęp do nich daje niezrównaną szansę poszerzania świadomości – głębszego poznania siebie zrozumienia lekcji, których postanowiliśmy się w tym wcieleniu nauczyć.

Czym jest ten „Eter” ?

Eter to tłumaczenie sanskryckiego słowa „Akasza”. Czasem jest ono tłumaczone także jako przestrzeń. Odnosi się ono do najsubtelniejszej energii świata materialnego, pewnej wibracji, która wszystko przepełnia i z której się wszystko wyłania.

Paramahansa Yogananda powiedział o Akaszy:

Przestrzeń przesiąknięta eterem jest linią graniczną między niebem a światem astralnym i ziemią. Wszystkie subtelnsiły, które Bóg stworzył, składają się ze światła lub form myślowych i są jedynie ukryte za szczególną wibracją, która przejawia się jako Eter”.

Akasza jest jak biblioteka. Zawiera w sobie energetyczny zapis wszystkiego, co kiedykolwiek wydarzyło się w przeszłości, wszystkiego, co dzieje się w chwili obecnej i wszystkiego, co się wydarzy w przyszłości.

Biblioteka ta zawiera szczegółowe informacje dotyczące każdej osoby na planecie. Kiedy zyskujesz dostęp do swojego osobistego zapisu, swojej Kroniki Akaszy, i „czytasz” ją, możesz poznać karmiczne przyczyny sytuacji, w których się znalazłeś. Możesz dowiedzieć się, jakie są powiązania energetyczne pomiędzy Tobą a ludźmi, z którymi wchodzisz w relacje. A co najważniejsze: jeśli są to sytuacje, które Ci nie służą, możesz dowiedzieć się, jak je uzdrowić. Możesz wpuścić miłość i światło do swojego umysłu i rozświetlić swój cień.

Wgląd w Kroniki Akaszy są wspaniałym narzędziem rozwoju, które może przyspieszyć naszą ewolucję duchową i pomóc nam transformować nasze życie w taki sposób, aby toczyło się ono zgodnie z naszym najwyższym potencjałem. Jak taki wgląd uzyskać? Możliwość dostępu do Kronik ma każdy, natomiast, jak wszystko inne, wymaga to pewnych umiejętności i praktyki. Na całym świecie, także i w Polsce, prowadzone są kursy, które uczą łączenia się z Kronikami. Jeśli mamy taką opcję, to na pewno warto się na taki kurs wybrać. Natomiast dopóki nie mamy takiej możliwości, a chcemy połączyć się z informacjami zawartymi w Eterze i doświadczyć miłości, która tą przestrzeń wypełnia, możemy skorzystać z odczytu naszych Kronik Akaszy przez osobę, która się tym zajmuje zawodowo.

Oto 4 aspekty odczytu Kronik Akaszy, które wniosą do Twojego życia miłość, zrozumienie i uzdrowienie.

medytacja

1. Kroniki Akaszy pomagą Ci zidentyfikować i usunąć przeszkody na drodze do znalezienia prawdziwej miłości – w sobie.

Cały Twój świat jest odbiciem Twojego wnętrza. Każda relacja, w którą wchodzisz, jest uzewnętrznioną manifestacją jakiegoś aspektu Ciebie. Jeśli niektóre relacje z innymi ludźmi nie są dla Ciebie satysfakcjonujące, jak zwykle – szukaj przyczyny w swoim wnętrzu. Jeśli doświadczasz czegoś, co chciałbyś zmienić, np. odrzucenia, toksycznych związków lub agresji, musisz zrozumieć energetyczną przyczynę tych sytuacji. Czasem są to ograniczające przekonania na swój temat, czasem tzw. duchowe kontrakty, czasem przysięgi złożone w poprzednich wcieleniach. Musisz pamiętać o tym, że masz wolną wolę i że Wszechświat daje Ci prawo do pełnego stanowienia o sobie i o tym, czego chcesz doświadczać w tu i teraz. Jednak istnieje niezliczona ilość możliwości, dla których znajdujesz się w sytuacji, której właśnie doświadczasz. Wchodząc do swoich Kronik Akaszy możesz sobie uświadomić jej przyczynę i ją zmienić – np. poprzez transformację swoich ukrytych przekonań lub świadome zerwanie przysiąg, które kiedyś złożyłeś. W ten sposób, poprzez przemianę swojego wnętrza, zaczniesz przyciągać nowe relacje, a stare albo odpadną albo zostaną przetransformowane w nową, wyżejwibracyjną formę.

2.W Kronikach Akaszy znajdziesz informacje o Twoim zdrowiu fizycznym i psychicznym.

Jeśli zmagasz się z problemami ze zdrowiem fizycznym lub psychicznym, możesz oczyścić pewne zapisy energetyczne w Akaszy i tym samym wejść na ścieżkę lepszego życia. Kroniki Akaszy są idealnym miejscem do inicjowania zmian od wewnątrz. Możesz zlokalizować tam i rozpuścić blokady energetyczne, a także rozpoznać i transformować ograniczające Cię przekonania.

3. Dostaniesz wskazówki, jak uwolnić się od chronicznego bólu fizycznego i emocjonalnego.

Leczenie bóli chronicznych nie jest najsilniejszą stroną współczesnej medycyny. Chociaż dostępnych jest wiele leków i metod na tzw. walkę z bólem, są to środki jedynie doraźnie maskujące ból. Często przycznyny schorzeń chronicznych leżą w obciążeniach karmicznych. Obciążenia te pochodzą zarówno z tego życia jak i z wielu żyć poprzednich, dlatego nie ma konwencjonalnej metody na ich leczenie. Aby sięgnąć po prawdziwe uzdrowienie, musimy popatrzeć na nasze ciała z perspektywy kwantowej. Musimy uwzględnić fakt, że jesteśmy połączonymi ze sobą nawzajem wielowymiarowymi istotami światła, niosącymi w sobie różne wibracje i ładunki energetyczne. Uświadomienie sobie tego może wymagać zmiany paradygmatu w spojrzeniu na własne ciało. Kiedy zaczynamy utożsamiać się bardziej z wielowymiarową formą energii, niż z jedynie z materialnym ciałem, otwieramy się na cały ocean możliwości uzdrawiania, poprzez pracę z energią. Kroniki Akaszy fundamentalnie tą pracę ułatwiają.

4. Odkryjesz cele, z jakimi Twoja dusza się wcieliła.

Kiedy zrozumiesz, że w każdym wcieleniu dusza próbuje osiągnąć pewne wcześniej wyznaczone sobie cele, łatwiej będzie Ci przejść przez życie z lekkością, radością i spełnieniem. Cele duszy to lekcje miłości, zakamuflowane na wiele sposobów. W różnych wcieleniach odbieramy różne lekcje. Na każde życie przypada ich wiele. Tematami mogą być poczucie własnej wartości, szanowanie wolnej woli, uświadamianie sobie własnej mocy, itp. Im szybciej zrozumiesz te lekcje, tym szybciej świadomie zaczniesz kreować swoje życie, a nowe wybory i podejmowane działania przyniosą Ci więcej satysfakcji. W Kronikach Akaszy poznasz także ukryte talenty swojej duszy. Intuicyjnie i tak już wiesz, czego pragnie Twoje serce. To pragnienie serca pokrywa się z ukrytymi talentami, jakie w sobie nosisz. Jeśli z jakiegoś powodu jeszcze nie odkryłeś, co by było dla Ciebie najbardziej spełniające, możesz się tego dowiedzieć z zapisu Twojej duszy w Eterze. Jeśli wiesz, co by Cię naprawdę uszczęśliwiło, ale nie wiesz, jak wykonać pierwszy krok w kierunku realizacji Twoich marzeń, wskazówki również znajdziesz w Kronikach Akaszy.

Ważne jest, abyś rozumiał, że informacje, które otrzymujesz podczas odczytu Twoich Kronik nie są instrukcją co robić krok po kroku. Kroniki oferują coś o wiele lepszego. Oferują Ci pomoc w popatrzeniu na swoją sytuację z szerszej perspektywy. W dojrzeniu, że nie znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia, a pływasz w oceanie nieograniczonych możliwości. Pomagają Ci odzyskać włąsną moc, dzięki której zaczniesz świadomie i z miłością kreować własne życie.

Oczywiście istnieje wiele innych sposobów na poprawę różnych aspektów życia dzięki czytaniu swoich Kronik Akaszy, dlatego zachęcam Cię do regularnego odwiedzania swojej biblioteki 🙂

 

Czym są i co zawierają w sobie Kroniki Akaszy?

Kroniki Akaszy to kompendium zawierające wszystkie wydarzenia, ludzkie myśli, emocje, słowa i intencje, wybory oraz ich skutki, jakie kiedykolwiek miały miejsce w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Krótko mówiąc – są zbiorem wszelkich informacji w każdym aspekcie istnienia.

Wszystkie emocje, myśli, utożsamienia, a ostatecznie także i cała materia, w tym nasze ciało są zbudowane z energii. Każda stan energetyczny zostawia po sobie trwały ślad w formie zapisu w Kronikach Akaszy. Wszechświat wie i pamięta wszystko, żadna informacja nigdy nie ginie. Kroniki Akaszy są właśnie takim energetycznym zapisem wszechświata – wszystkiego, co kiedykolwiek miało miejsce. Zdarzenia utrwalają się w przenikającym wszystko inteligentnym polu informacyjnym wszechświata, które kiedyś było nazywane eterem, tworząc właśnie tzw. Kroniki Akaszy.

W Kronikach Akaszy każdy ma swoją księgę – swoją bazę danych, zawierającą pełną informację na swój temat.  Odczyt jest możliwością dotarcia do informacji na swój temat oraz na temat świata zewnętrznego, w tym: na temat celu życia, przyczyn zjawisk które nam się przydarzają oraz możliwych rozwiązań oraz potencjałów.Dzięki temu Kroniki Akaszy są wspaniałym narzędziem do rozwoju świadomości i poprawy jakości życia. Kroniki Akaszy umożliwiają także kontakt z naszymi przewodnikami i opiekunami duchowymi, nazywanymi często Mistrzami i Nauczycielami, a także odcinania wzorców (psychicznych, karmicznych, rodowych) i przekonań, które nam dłużej nie służą.

ODCZYTY Z KRONIK MOGĄ POMÓC M.IN.:

 • rozpuścić blokady energetyczne oraz psychiczne
 • uleczyć bolesne rany z tego lub poprzednich żyć
 • uzdrowić niewłaściwe, niesłużące Ci przekonania
 • dowiedzieć się jak przyciągnąć miłość i dobrobyt
 • uzdrowić relacje z innymi ludźmi
 • dowiedzieć się o wpływie poprzednich inkarnacji na obecne wcielenie
 • odciąć od negatywnych wzorców zachowań, myślowych lub emocjonalnych

CENY:

1 godzina – 250 zł

2 godziny – 350 zł

Odczyty z Kronik Akaszy są prowadzone w formie konsultacji telefonicznej (a także poprzez Skype lub inny komunikator internetowy) LUB w formie przekazu pisemnego.

W przypadku konsultacji telefonicznej – osoba, która prowadzi odczyt – zadzwoni do nas w umówionym terminie, a następnie otwiera nasze Kroniki i sesja się zaczyna. W trakcie sesji możemy zadawać pytania, na które Mistrzowie z Kronik będą odpowiadali poprzez osobę prowadzącą odczyt. Jeśli informacja, którą otrzymujemy nie jest jasna, możemy prosić Mistrzów i Nauczyli o dalsze wyjaśnienia.

księga akaszy

Jakie informacje o sobie muszę podać, żeby osoba prowadząca odczyt mogła otworzyć nasze Kroniki Akaszy?

Do otwarcia naszych Kronik Akaszy potrzebne jest aktualne imię (imiona) i nazwisko, identyczne z tymi w naszym dowodzie osobistym. Osoba prowadząca odczyt posługuje się imieniem i nazwiskiem w trakcie modlitwy otwierającej, żeby połączyć się z Twoimi Kronikami.Czy mogę uzyskać informacje z Kronik Akaszy nt. innej osoby, np. partnera, dziecka, rodziców, itd.?

Tak, o ile pytamy o sytuację, która ma związek również z nami, i o ile nasze intencje są czyste. Wszystkie przekazy płynące z Kronik Akaszy służą najwyższemu dobru wszystkich – podnoszeniu naszej świadomości i nauce miłości. Jeśli pytanie, które chcemy zadać, wynika np. z chęci niesienia pomocy drugiej osobie, otrzymamy informację w takim zakresie, w jakim jesteśmy ją w stanie wykorzystać dla najwyższego dobra tej drugiej osoby i nas samych. Jeśli natomiast kierujemy się nieczystymi intencjami, np. chcemy komuś zaszkodzić, lub dzięki uzyskanej informacji chcemy poczuć się lepszymi od drugiej osoby, to Kroniki nie udzielą nam takich informacji.

Jak przygotować się do odczytu z Kronik Akaszy?

Przede wszystkim zastanów się nad tematami, nad którymi chciałbyś pracować w trakcie odczytu Kronik. Najlepiej zapisz je na kartce, tak, żeby były pod ręką w trakcie odczytu. Lepiej przygotuj sobie kilka pytań więcej, nawet, jeśli nie zdążysz ich wszystkich zadać. Mając swoje pytania przed sobą, o niczym nie zapomnisz w trakcie rozmowy z Mistrzami i Nauczycielami. Zapewne wiele pytań pojawi Ci się w głowie w trakcie odczytu, związanych z otrzymywanymi z Akaszy odpowiedziami.

Jak formułować pytania do Kronik?

Najlepiej zadawać pytania otwarte, zaczynające się np. od „dlaczego”, „jak”, „co”. Dzięki takim pytaniom uzyskamy dużo obszerniejszą odpowiedź niż zadając pytania zamknięte, na które odpowiedź brzmi tak lub nie. W ten sposób otrzymamy pełniejszą informację, z którą będziemy mogli łatwiej pracować.

Jakie pytania mogę zadawać?

Możesz pytać o wszystko, jednak podczas odczytu Twoich Kronik Akaszy zostaną przekazane tylko te informacje, które gotowa/y jesteś na chwilę obecną otrzymać. Mogą być one szczegółowe lub bardziej ogólne. Odpowiedzi na Twoje pytania mogą być czasem obrazowe, metaforyczne. Jeśli czujesz, że nie do końca rozumiesz odpowiedź, poproś Mistrzów i Nauczycieli, żeby wyjaśnili Ci co mieli na myśli w sposób dla Ciebie zrozumiały.

Czy w Kronikach Akaszy mogę poznać przyszłość?

Kroniki Akaszy nie służą do przepowiadania przyszłości, bo przyszłość nie jest zdeterminowana. Żyjemy w “wiecznym teraz”. Zawierają jednak wszystkie możliwe potencjały przyszłości, i o nie możemy pytać. Potencjały przyszłości opierają się na wibracji, jaką mamy w momencie zadawania pytania. W tym samym momencie, w którym nasza wibracja się zmienia, np. w wyniku wzrostu świadomości, zmiany wewnętrznych przekonań, większego otworzenia serca na miłość itp., zmieniają się również potencjały naszej przyszłości. Musimy mieć to na uwadze zadając pytania. Dlatego też pytania typu: „czy będzie mi się powodzić w jakiejś dziedzinie życia” warto zamienić np. na: „co mogę zrobić, żeby powodziło mi się w jakiejś dziedzinie życia”

Przykładowe pytania do Kronik Akaszy

 • Co ważnego powinienem/powinnam wiedzieć na tym etapie mojego życia?
 • Jakie przekonania które mam, a z których nie zdaję sobie sprawy powinieniem/powinnam blokują mnie na tym etapie mojego życia najbardziej?
 • Jakie następne kroki mogę podjąć, żeby…
 • Co mogę zrobić, żeby odczuwać w życiu więcej miłości?
 • Jak mogę poprawić mój związek z samym sobą?
 • Jak mogę poprawić mój związek z ojcem/matką?
 • Jakie więzy karmiczne łączą mnie z moim parnterem/rodzicami/rodzeństwem? Jak mogę te więzy rozwiącać?
 • Co mnie blokuje w życiu finansowym?
 • Jakie są moje duchowe dary?
 • Jak mogę odblokować moją kreatywność?

 

6 najważniejszych powodów dla których warto skorzystać z odczytów Kroniki Akaszy

 

 

Oto najpowszechniejsze dziedziny w których Kroniki Akaszy mogą Ci pomóc:

1.Odnalezienie odpowiedzi na pytania 

Twoje Kroniki Akaszy zawierają zapis wszystkich informacji które dotyczą zarówno Twojego planowania przedurodzeniowego, jak i informacji dotyczących przeszłości i potencjałów przyszłości. Kroniki Akaszy pozwalają uzyskać odpowiedź spoza naszego, siłą rzeczy ograniczonego, pola percepcji. Jest to informacja wysokiej jakości, która opiera się na spojrzeniu na sytuacje życiowe, które zwykliśmy nazywać problemami z innej, wyższej perspektywy, której ze względu na uwikłanie w różne sytuacje życiowe nie jesteśmy w stanie dostrzec. Odnalezienie odpowiedzi na pytanie pozwala zdystansować się do danego problemu i przekroczyć ograniczoną dotąd perspektywę.

 

2. Uwolnienie od negatywnych przekonań

Droga do naszej pełni, do poczucia wolności, szczęścia i miłości wiedzie poprzez meandry umysłu w których nabudowaliśmy sobie fałszywe przekonania o nas samych z którymi się utożsamiliśmy. W związku z tym utożsamieniem, często nie dostrzegamy naszych fałszywych przekonań, gdyż wydaje nam się, że “po prostu tak jest”, albo “tak wygląda życie”. Zasada działania Wszechświata określa, że świat zewnętrzny jest dokładnym odzwierciedleniem naszych przekonań na temat rzeczywistości i samych siebie, a zatem gdy przykładowo uważamy, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy, Wszechświat mówi “tak jest” i dostarcza nam potwierdzenie naszego przekonania w formie, która sprawia, że negatywne przekonanie staje się naszą rzeczywistością, która potwierdza nasze przeświadczenie, że “tak po prostu jest”. A zatem tworzy się zamknięte koło przyczyn i skutków, które bardzo ciężko przerwać.

Kroniki Akaszy dostarczają nam perspektywę postrzegania spoza zamkniętego układu naszego umysłu. Możemy zatem wyjść poza własną ograniczoną perspektywę, co zazwyczaj wiąże się z ogromnym poczuciem uwolnienia i przypływu energii. Energia, która była dotąd wykorzystywana do utrzymywania tego przekonania w umyśle może być spożytkowana w innych dziedzinach naszego życia.

 

3. Zrozumienie głęboko ukrytych przyczyn

Jednym z praw kosmicznych jest prawo Akcji i Reakcji, które opisuje sposób działania Karmy. Karma jest rodzajem energii współkreacji, którą otrzymujemy ze Źródła i przekształcamy w nasze myśli, emocje i działania. Poprzez naszą kreację nadajemy im określoną wibrację. W przypadku, gdy nasze myśli, emocje i działania są oparte na lęku i  ograniczonych przekonaniach, generujemy energię o wysokiej gęstości. Energia o wysokiej gęstości jest trudna w doświadczeniu, dlatego kumulujemy tę energię w podświadomości oraz duszy i ciele.

W związku z tym, że nie jest to nasze pierwsze wcielenie, często doświadczamy własnych ograniczeń których nie jesteśmy w stanie wyjaśnić ani ścieżką naszego życia, ani doznawanymi podczas jego trwania traumami. Tego rodzaju obciążenia karmiczne z poprzednich żyć są przyczyną wielu trudnych doświadczeń w których czujemy, że nie mamy pełnej władzy nad własnym życiem.

Skorzystanie z zapisów Kroniki Akaszy to wspaniała możliwość dotarcia do głęboko ukrytych przyczyn jakiegoś zjawiska w naszym życiu, które są często dla nas niedostępne. Odkrycie, że prawdziwa przyczyna wielu zjawisk występujących w naszym życiu jest konsekwencją zdarzeń, które wystąpiły w życiu poprzednim pozwala uwolnić nagromadzoną energię i uwolnić blokadę z naszego życia.

 

 

4. Poczucie jedności i połączenia

Poprzez uczestnictwo w odczycie Kronik Akaszy doświadczysz głębokiego związku z tym, kim jesteś jako dusza oraz połączenia z boskim źródłem Wszechświata. Poczujesz, że nie jesteś sam/a we Wszechświecie i że jesteś otoczony miłością oraz wieloma istotami duchowymi, które są otwarte na to, aby nam pomagać, o ile tylko się na to otwieramy. Doświadczysz głębokiego poczucia pokoju i radości wiedząc, że na wyższym poziomie wszyscy jesteśmy Jednym, a separacja i oddzielenie, którego doświadczamy na ziemi są iluzją.

 

 

5. Zrozumienie celu swojego wcielenia

Zapisy w Kronikach Akaszy umożliwiają dostęp do informacji z okresu planowania wcielenia duszy, jej drogi, celów dla których przyszła i jakie lekcje ma odebrać. Wgląd w przyczyny występowania pewnych zdarzeń i zjawisk w naszym życiu otwierają nas na głębsze zrozumienie, pozwalają odpuścić lęk, kontrolę i w szybszym tempie zrozumieć trudne dla nas lekcje w ziemskiej szkole życia 🙂

 

 

6. Odnalezienie swojej wewnętrznej mocy

Odczyty Kroniki Akaszy same w sobie nie ingerują w Twoje wybory. Każda akcja i zmiana dokonuje się za Twoją zgodą. Tak naprawdę to Ty dokonujesz tych zmian z pomocą Mistrzów i Nauczycieli w Kronikach Akaszy. Dzięki temu zyskujesz poczucie własnej mocy i sprawczości w kierowaniu i kształtowaniu swojego życia. Jest to niezwykle istotne w kontekście całokształtu światopoglądu na temat naszej sprawczości w wydarzeniach które nam się przytrafiają w życiu. Uzyskujemy poczucie, że życie jest kształtowane przez nas, a każda sytuacja która nam się zdarza, wydarza się, aby umożliwić nam wzrost i przekraczanie własnych ograniczeń i blokad. 

Shopping Cart