Odszkodowanie powypadkowe – kiedy i gdzie można je uzyskać?

Każdego roku, na przejściu dla pieszych dochodzi do licznych wypadków zarówno z winy kierowcy, jak i pieszego. Zderzenie z pojazdem często kończy się obrażeniami wymagającymi specjalistycznej opieki medycznej, której koszty pokrywa niekiedy odszkodowanie powypadkowe. Kiedy można je uzyskać? Gdzie należy się zgłosić w sprawie wypłaty odszkodowania? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Odszkodowanie powypadkowe – kiedy można się o nie starać?

Wypadki na drodze to przykra codzienność, która niestety często dotyka nie tylko samych kierowców, ale i pieszych. Do licznych zdarzeń dochodzi również na pasach, podczas których pieszy może poważnie ucierpieć. Chociaż najczęściej kończą się one jedynie niegroźnymi stłuczeniami, to zdarza się, że na skutek wypadku osoba poruszająca się pieszo wymagać będzie długiego i kosztownego leczenia oraz rehabilitacji. Koszty te mogą być jednak pokrywane przez odszkodowania powypadkowe, wypłacane między innymi w przypadku, gdy miejsce miało potrącenie pieszego na pasach. Dochodzenie odszkodowań powypadkowych możliwe jest niezależnie od tego, czy wypadek zdarzył się z winy kierowcy, czy też nie. Warto jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach następuje odmowa wypłaty odszkodowania. Dotyczy to sytuacji, w których do zdarzenia doszło z niepodważalnej winy osoby pieszej. Jeżeli natomiast chodzi o kwestię wysokości zadośćuczynienia, ostateczna kwota zależna jest od wielu czynników, w tym między innymi stopnia obrażeń ciała.

Czego od ubezpieczyciela może oczekiwać poszkodowany?

Osoba potrącona przez samochód może zażądać zarówno zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, jak i dojazdów do placówek medycznych czy kosztów opieki, jeżeli jego stan po wypadku wymagał zatrudnienia profesjonalnej pomocy do wykonywania codziennych czynności. Chociaż katalog świadczeń obejmuje wiele różnorodnych pozycji, to przysługiwać poszkodowanemu będą te, które zgodne będą z danymi okolicznościami zdarzenia. Niezależnie od stopnia obrażeń i formy wsparcia, z jakiej poszkodowany musiał skorzystać po wypadku, każdy wydatek poniesiony z tego tytułu musi zostać udokumentowany. Jeżeli tego nie zrobi, ubezpieczyciel ma prawo odmówienia pokrycia danego kosztu. Należy pamiętać, że w przypadku poważnego uszczerbku na zdrowiu poszkodowany pieszy może uzyskać dodatkowo zadośćuczynienie za ból i cierpienie. Dodatkowe środki w postaci zwrotu utraconych zarobków przysługują mu również, gdy z powodu czasowej niezdolności do pracy stracił on również źródło stałego dochodu. Całkowite utracenie zdolności do pracy sprawia natomiast, że można starać się u ubezpieczyciela o przyznanie renty.

Gdzie można uzyskać odszkodowanie powypadkowe?

W przypadku osób potrąconych przez samochód, dochodzenie odszkodowania powypadkowego odbywa się zazwyczaj z OC sprawcy wypadku. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, roszczenie może zostać wypłacone jako zadośćuczynienie, a także jako odszkodowanie lub renta, jeżeli poszkodowany nie jest w stanie podjąć pracy po zdarzeniu. Jeżeli wypadek był śmiertelny dla pieszego, roszczeń może dochodzić jego najbliższa rodzina, oczekując między innymi pokrycia kosztów związanych z pogrzebem. Niezależnie od sytuacji, warto poprosić o wsparcie doświadczoną Kancelarię, która oferuje pomoc w dochodzeniu odszkodowań powypadkowych. W wielu przypadkach można w ten sposób uzyskać znacznie wyższe odszkodowanie niż wtedy, gdy poszkodowany bądź jego najbliżsi starają się o nie samodzielnie. Korzystając z doświadczenia profesjonalistów znacznie łatwiej jest też poradzić sobie z zaistniałą sytuacją emocjonalnie, skupiając się w głównej mierze na swoim zdrowiu, które ucierpiało podczas wypadku.

Shopping Cart