Przekształcenie działki rolnej na budowlaną

W wielu przypadkach kupno i przekształcenie działki rolnej w budowlaną jest znacznie atrakcyjniejszym i bardziej opłacalnym rozwiązaniem aniżeli kupno terenu, które jest dostosowane do zabudowy. Wynika to przede wszystkim z tego, iż działki rolnicze można kupić w zdecydowanie niższej cenie, a niejednokrotnie są oferowane w wyjątkowo atrakcyjnych lokalizacjach. W poniższym artykule wyjaśniamy wszystko, co warto wiedzieć na temat przekształcenia działki rolnej na budowlaną.

Odrolnienie gruntów – podstawowe informacje

Jak przekształcić działkę rolną na budowlaną? W przypadku, gdy działka ma status działki rolniczej i zależy nam na jej odrolnieniu, czeka nas dwuetapowa procedura zmiany jej kategorii na działkę budowlaną. Pierwszy etap polega na zmianie przeznaczenia danej ziemi poprzez dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. Wniosek o przekształcenie działki rolnej na budowlaną należy złożyć do urzędu miasta bądź gminy. Drugi z etapów to wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.

Art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wskazuje, że na cele nierolnicze mogą być przeznaczane w szczególności te grunty, które są oznaczone w ewidencji jako nieużytki bądź inne grunty, które wykazują się najniższą przydatnością produkcyjną.

Znalezienie odpowiedniej działki również może być bardzo czasochłonne. Warto w tym względzie zdać się na pomoc ze strony fachowców. Firma New-house oferuje szerokie wsparcie w poszukiwaniu działki, która będzie odpowiadała potrzebom inwestorów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na https://new-house.com.pl/dzialki.

Odrolnienie działki wymaga czasu

Proces odrolnienia działki jest nieco skomplikowany i w niektórych przypadkach jego realizacja jest niemożliwa. Działalność rolnicza jest istotna z punktu widzenia krajowej gospodarki, dlatego ustawodawca wprowadził szereg ograniczeń, przez które nie wszystkie osoby niebędące rolnikami mogą przekształcać działki rolnicze w budowlane.

Celem ograniczeń jest uchronienie tych gruntów, które wyróżniają się najlepszą jakością pod względem możliwości uprawy ziemi, aby nie zostały wykupione przez deweloperów. Inną trudnością wiążącą się z tym procesem jest wysoki koszt przekształcenia działki rolnej na budowlaną. Warto jednak nadmienić, że w 2019 roku zostały uchwalone regulacje prawne, które znacząco ułatwiły indywidualnym inwestorom zakup niewielkich działek rolnych, a następnie przekształcenie ich w działkę budowlaną. 

Które grunty rolne mogą być odrolnione?

Nie wszystkie działki rolne mogą zostać przekształcone w działki budowlane. Odrolnieniu mogą ulegać wyłącznie te grunty, które są sklasyfikowane jako:

  • nieużytki,
  • grunty o najniższej przydatności produkcyjnej, czyli klasy IV – VI.

Warto wiedzieć, że odrolnienie gruntów o wysokiej jakości, które są użytkami klas w zakresie I-III także jest możliwe, jednakże procedura w takim przypadku ulega wydłużeniu. Osoba chcąca odrolnić taką działkę musi otrzymać zgodę od ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W przypadku nieużytków i gruntów o klasach IV-VI decyzja w tej sprawie podejmowana jest przez samorząd lokalny – gminę bądź miasto, na terenie której usytuowana jest działka. 

Zaprojektowanie i budowę domu warto powierzyć profesjonalistom

Zaprojektowanie i budowę domu warto powierzyć profesjonalistom. Jedną z firm, która działa na tym rynku z powodzeniem od kilkudziesięciu lat, jest New-house. Oferuje one kompleksowe usługi zarówno w zakresie projektowania i budowy domów jednorodzinnych. Specjaliści New-house oferują także pomoc w znalezieniu działki, która będzie odpowiadała potrzebom inwestorów. Szczegółowe informacje na temat oferty New-house dostępna są na https://new-house.com.pl/projekty-domow.

Shopping Cart