Techniki montażu rusztowań budowlanych – wybór odpowiedniej metody

Trudno sobie wyobrazić budowę lub remont domu, budynku wielokondygnacyjnego czy jakiegokolwiek innego obiektu budowlanego bez rusztowań. Umożliwiają one pracę na wysokości. Aby była ona bezpieczna, rusztowanie odznaczać się musi wysoką jakością i zostać zmontowane przy użyciu odpowiedniej techniki.

Solidne, trwałe i funkcjonalne rusztowanie budowlane to podstawa bezpiecznej i efektywnej pracy. Obok drabin aluminiowych, zaliczają się do najważniejszych elementów wyposażenia ekip budowlanych. Są niezastąpione zarówno przy drobniejszych pracach remontowych bądź wykończeniowych, jak też przy inwestycjach na dużą skalę. Zawsze muszą gwarantować bezpieczeństwo pracownikom. Spełnienie tego warunku zależy od prawidłowości montażu.

Rusztowania budowlane – kto może przeprowadzić montaż?

Na początek zaznaczyć trzeba, że nie każdy może przeprowadzić montaż rusztowania budowanego. Musi to być osoba:

– mająca ukończone 18 lat;

– która uzyskała pozytywną opinię od lekarza (dobry stan zdrowia, dopuszczenie do prac na wysokości;

– dysponująca potrzebnymi uprawnieniami w zakresie montażu rusztowań.

Przed przystąpieniem do wykonania swojego zadania, monter powinien dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu oraz z indywidualnym projektem. Podczas pracy musi używać niezbędnego wyposażenia, zapewniającego bezpieczeństwo.

Jak montować rusztowanie budowlane?

Montaż rusztowań budowlanych sam w sobie jest stosunkowo prosty. Wystarczy zgodnie z instrukcją i projektem poskładać poszczególne elementy w sposób uzależniony od modelu konstrukcji. W przypadku niektórych rusztowań odpowiednią techniką będzie skręcanie części składowych, inne pozwalają na zastosowanie prościuteńkiej techniki “click and forget”.

Jeśli chodzi o etapy montowania rusztowania budowlanego (np. ramowego), to wyglądają one następująco:

Cały proces zaczyna się od odpowiedniego ustawienia podstawek śrubowych, bez wkręcania nakrętek. Na podstawki nakłada się nakładki i połącza przy użyciu odpowiednich stężeń poziomych. Następnie wykonuje się nałożenie dwóch ram rusztowania i połączenie ich za pomocą stężeń ukośnych. tak powstaje podstawa, na której montowane są podesty. W dalszej kolejności nakłada się pierwszy poziom ram, ich stężenie i podesty; te drugie pełnią funkcję stężeń poziomych rusztowania.

Następny etap to montaż podestu komunikacyjnego w pionie komunikacyjnym i odpowiednie wypoziomowanie rusztowania. Pod drabinę najniższej kondygnacji warto podłożyć drewniany podest, gdyż ułatwi on komunikację z wyższymi poziomami. Następna kondygnacja powinna zostać rozpoczęta od nałożenia ram w pionie komunikacyjnym, w obydwu kierunkach od pola komunikacyjnego, a położenie każdego z pól powinno być wyznaczone przez poręcz.

Jeżeli odległość pomostu rusztowania od lica ściany budynku wynosiła będzie więcej niż 20 centymetrów, obowiązkowo trzeba zamontować dodatkowe zabezpieczenie rusztowania od wewnętrznej strony za pomocą desek burtowych i poręczy. Stężane pole musi zostać zabezpieczone stężeniami ukośnymi na sworzniach z zapadkami.

Następne pole uzupełnić należy o podesty, a kondygnację odpowiednio zabezpieczyć poręczami, deskami burtowymi i deskami burtowymi poprzecznymi. Cały proces finalizuje operacja kotwienia i zabezpieczenie najwyższego poziomu rusztowania przy użyciu ram oraz innych niezbędnych elementów.

Jakie są zasady bezpiecznego montowania rusztowań budowlanych?

Montaż rusztowania budowlanego musi się odbywać w sposób planowy, skoordynowany i bezpieczny. W tym celu należy przestrzegać następujących zasad:

1) Pracę rozpocząć trzeba od zapoznania się z dokumentacją techniczno-ruchową. Bezwzględnie trzeba postępować zgodnie z jej wytycznymi.

2) Należy sprawdzić elementy konstrukcji, upewniając się, czy nie są pogięte, uszkodzone, skorodowane, itd. Konieczna jest tez kontrola podestów i eliminacja popękanych, przegniłych czy w jakikolwiek inny sposób zniszczonych.

3) Należy odpowiednio – za pomocą tablic – oznaczyć teren budowy rusztowania.

4) Trzeba zadbać o podłoże. Ma ono być równe, stabilne i suche.

5) Pracownicy muszą dysponować odzieżą roboczą i sprzętem ochronnym.

6) Konieczne jest przestrzeganie norm BHP.

Shopping Cart