W jakim celu wykonuje się badania sprzętu elektronicznego?

Każde urządzenie elektroniczne, które trafia do sprzedaży, musi przejść proces certyfikacji. Badania poprzedzające wystawienie certyfikatu mają na celu określić zgodność danego sprzętu z normami unijnymi – czego konkretnie one dotyczą i dlaczego są obowiązkowe?

Jaki sprzęt elektroniczny podlega badaniom?

Obowiązkowa ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczy każdego urządzenia elektronicznego, choć w zależności od rodzaju podlegają one różnym dyrektywom. Zdecydowana większość elektroniki jest jednak badana według wymagań dyrektyw EMC 2014/30/UE (2004/108/WE) i RoHS II 2011/65/UE – mowa o sprzęcie konsumenckim, AGD i małogabarytowych urządzeniach domowych, sprzęcie informatycznym i telekomunikacyjnym, oświetleniu, elektronarzędziach, wyrobach medycznych, sprzęcie sportowym, turystycznym i rekreacyjnym, przyrządach do sterowania i nadzoru.

Dyrektywa RoHS dotyczy ograniczenia stosowania w elektronice substancji niebezpiecznych, natomiast 2014/30/UE nakłada na producentach obowiązek zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej – urządzenie musi dobrze działać w środowisku elektromagnetycznym i nie wpływać negatywnie na pracę innych urządzeń. Jest jeszcze dyrektywa LVD 2014/35/UE, która dotyczy urządzeń pracujących przy napięciu nominalnym od 50V do 1000V prądu przemiennego lub od 75V do 1500V prądu stałego.

 

Kto ocenia zgodność z unijnymi normami?

Producent musi zaprojektować sprzęt według unijnych wytycznych, ale zgodność z normami ocenia zawsze niezależna jednostka. Pracownia Predom zajmuje się certyfikacją ENEC, ENEC +, IECEE / CB, ZHAGA, B, CCA, bada różnego typu urządzenia elektroniczne, m.in. pod kątem energooszczędności i hałasu. Pozytywny wynik badań jest podstawą do przyznania certyfikatu.

Co mówi taki dokument? Certyfikat stwierdza zgodność z unijnymi normami. Inaczej mówiąc, sprzęt elektroniczny ze znakiem CE jest bezpieczny dla użytkowników oraz otoczenia, prawidłowo współpracuje z dostępną infrastrukturą i innymi urządzeniami, nie emituje nadmiernego hałasu, a jego efektywność energetyczna odpowiada aktualnym zaleceniom. Trzeba jednak pamiętać, że efektywność energetyczna urządzeń elektrycznych jest różna – według obecnej klasyfikacji jest siedem klas, oznaczanych literami alfabetu od A do G, gdzie A oznacza najlepsze parametry.

Shopping Cart