Dochód pasywny – od czego zacząć?

Zapewne każdy chciałby nic (albo niewiele) robić i mieć zapewnione środki na godne życie. Oznaczałoby to, że praca zarobkowa mogłaby być tylko dodatkiem do życia. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że zarabianie i utrzymanie bez wysiłku, nazywa się rentierstwem. Jeśli chcemy zostać rentierami, czyli zarabiać pasywnie, na początku należy wiedzieć co to jest dochód pasywny.

Dochód pasywny – co oznacza?

Dochodem pasywnym możemy nazwać każdy dochód, który przychodzi w określonym (lub możliwym do określenia) czasie i wysokości. Oznacza to, że jest źródłem dochodu z samych aktywów (inwestycji). Co ważne, aby nazwać dochód pasywnym, obsługa aktywów w celu osiągnięcia dochodu nie może być ponadprzeciętnie wysoka. Co prawda nie da się wskazać o jaki dokładnie czas chodzi. Można jednak wskazać, że praca związania z osiągnięciem dochodu pasywnego musi być znacznie krótsza, niż przy tradycyjnej pracy.

Dochód pasywny jest bardzo szczególnie znany w krajach anglosaskich. Istnieją tam rodziny rentierów, które posiadają wiele nieruchomości i zarabiają z najmu długoterminowego. Ich przychody z najmu są często tak wysokie, że mogą zatrudniać innych do “pilnowania nieruchomości”. Ponadto w krajach anglosaskich występuje system zorientowany na rynki finansowe.

Sposoby na dochód pasywny

Metod na to jak osiągnąć dochód pasywny, jest bardzo dużo. Znaczna większość z nich wymaga często bardzo wysokiego kapitału początkowego. Jednak decyzja w co inwestować, powinna być poprzedzona szczegółową analizą i zaznajomieniem się z tematem.

Uważa się, że dobrym sposobem na dochód pasywny są inwestycje w udziały w przedsiębiorstwach (akcje). Istnieje wiele brokerów, którzy umożliwią zakup akcji spółek zagranicznych. Zarobek ma wynikać z otrzymywania dywidend. Należy jednak mieć świadomość, że dywidendy stanowią jedynie część zainwestowanego kapitału (często mniej niż 5%) i są wypłacane zazwyczaj co roku. Oznacza to, że możliwy do uzyskania dochód pasywny będzie dość skąpy. Co ważne, nie wszystkie spółki wypłacają dywidendy.

Dobrą metodą na to jak generować dochód pasywny jest też inwestycja w nieruchomość w celu wynajmu. Jednak pojawia się kłopot z kapitałem początkowym (co najmniej kilkaset tysięcy złotych) oraz konieczność pracy (utrzymywanie w odpowiednim stanie, “pilnowanie”). Pojawia się również ryzyko współpracy z nieodpowiednim najemcą.

Wskazuje się, że dochodem pasywnym możemy też nazwać działalność handlową w której nie uczestniczymy znacząco przez cały rok. Jednak tu również dużą barierą jest kapitał początkowy oraz umiejętność stworzenia wysokojakościowego biznesu. Dropshipping i inne coraz popularniejsze formy zarobku być może są zyskowne w krótkim terminie, ale mogą szybko się zakończyć i nie pozwolą uzyskać dochodu pasywnego w długim terminie.

Prawdopodobnie najmniej kapitałochłonnym sposobem na dochód pasywny jest otrzymywanie tantiem i pieniędzy z licencji. Jednak kapitał fizyczny zastępowany jest kapitałem społecznym czy intelektualnym. Konieczne jest stworzenie tak wysokiej jakości dobra, które będzie pozwalało na uzyskiwanie odpowiednio wysokich pieniędzy. Prawdopodobnie niewiele osób ma wystarczające pokłady kreatywności, czasu na stworzenie utworu (książki, utworu muzycznego), które pozwoliłoby na wysokiego osiągnięcie dochodu pasywnego.

Rychły koniec rentierów

Wskazuje się, że polityka niskich stóp procentowych doprowadziła do tzw. eutanazji rentiera. W 1936 roku jeden z najwybitniejszych ekonomistów, Keynes postulował takie obniżenie stóp procentowych, aby niemożliwe było utrzymanie z posiadanego kapitału. Dziś ten postulat jest (mimochodem) realizowany. Również zmienność otoczenia politycznego (na całym świecie), może sprawić, że aktualni rentierzy staną się reliktem. Postuluje się np. wprowadzenie podatków majątkowych czy od rentierstwa.

Wydaje się, że ślepe dążenie do dochodu pasywnego jest pozbawione sensu. Dla zwyczajnych ludzi może być dodatkiem do pensji, ale nigdy nie pozwoli na długotrwałe utrzymywanie się z samego dochodu pasywnego. Należy też mieć świadomość, że obietnice dochodu pasywnego, które pozwolą na brak pracy, są często oszustwem. Słusznym wydaje się więc uznanie, że jedynie uczciwa praca pozwoli na bezpieczne życie.

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 + 8 =

Shopping Cart