Ekomarketing – poznaj 3 rozwiązania, które uwiarygodnią Twoją strategię marketingową

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian na rynku konsumenckim, które pośrednio wpłynęły na realizowane przez marki strategie marketingowe. Jedną z najbardziej widocznych zmian jest wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie, a jego pochodną jest m.in. green marketing. Dlaczego warto go realizować i jak prowadzić ekologiczny e-commerce? Poznaj 3 rozwiązania, które nadadzą wiarygodności Twoim marketingowym działaniom.

Zrównoważona produkcja

Wybierając produkty i usługi, konsumenci coraz częściej biorą pod uwagę aspekty zrównoważonego rozwoju, takie jak minimalizowanie emisji CO2, redukowanie zużycia surowców naturalnych i stosowanie materiałów, które można poddać procesowi recyklingu. Działania w kierunku stworzenia e-commerce dbającego o środowisko powinny zaczynać się od zrównoważonej produkcji.

Według The University of Massachusetts Lowell Center for Sustainable Production zrównoważona produkcja to tworzenie towarów i usług, które:

 • nie zanieczyszczają środowiska,
 • oszczędzają energię i zasoby naturalne,
 • są ekonomicznie opłacalne,
 • są bezpieczne i zdrowe dla pracowników, społeczności i konsumentów,
 • satysfakcjonujące społecznie i twórczo dla wszystkich pracujących ludzi.

Głównym celem zrównoważonej produkcji jest przewaga długoterminowych korzyści nad krótkotrwałymi zyskami. Zasady zrównoważonej produkcji mogą różnić się w zależności od regionu, branży i obszaru działalności. Niemniej jednak istnieją pewne międzynarodowe normy i wytyczne, które często są stosowane jako ramy dla zrównoważonej produkcji. Do najważniejszych z nich należą:

 • Zasady ONZ dotyczące przedsiębiorstw i praw człowieka (UN Guiding Principles on Business and Human Rights).
 • ISO 14000 – to seria międzynarodowych standardów dotyczących zarządzania środowiskowego, które określają, jak firmy powinny minimalizować negatywny wpływ na środowisko.
 • ISO 26000 – to międzynarodowy standard dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu, który zawiera aspekty, takie jak prawa człowieka, prawa pracowników, środowisko, zachowania organizacyjne i rozwój społeczności.
 • OECD Guidelines for Multinational Enterprises – to zbiór wytycznych dla międzynarodowych korporacji dotyczących odpowiedzialnego postępowania w różnych obszarach, takich jak: zatrudnienie, środowisko, korupcja, prawa człowieka i inne.
 • Zasady Global Compact ONZ – inicjatywa ONZ, która zachęca firmy do przyjęcia zasad dotyczących praw człowieka, prawa pracy, ochrony środowiska i zwalczania korupcji.

Ekologiczne pakowanie

Z raportu Deloitte „Plastik w obiegu zamkniętym” z 2021 r. wynika, że tylko 9% odpadów w postaci plastiku trafia do recyklingu i uczestniczy w obiegu zamkniętym. Rozwiązaniem problemu może być np. powrót do papierowych wypełniaczy do paczek, które przed laty zostały zastąpione plastikowymi odpowiednikami. Ekologiczne wypełniacze do paczek wykonane są z papieru pochodzącego z recyklingu, co przyczynia się do redukcji negatywnego wpływu na środowisko oraz jest spójne z ideą cyrkularnej gospodarki. Tradycyjne wypełniacze, takie jak styropian czy folia bąbelkowa, często trafiają na wysypiska śmieci, gdyż nie nadają się do ponownego użycia, co ma negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Jaką przewagę mają ekologiczne wypełniacze do paczek?

 • Ekologiczne wypełnienia do paczek wykonane są z papieru, który pochodzi z recyklingu i jest biodegradowalny, co zmniejsza negatywny wpływ na środowisko.
 • Papier jest też recyklingowany w znacznie większym stopniu – w ok. 85%, podczas gdy poduszki powietrzne tylko w ok. 42%.
 • Papier do wypełniania paczek, który pełni rolę wypełnienia ekologicznego do paczek, pozyskiwany jest zgodnie ze standardem FSC (Forest Stewardship Council), co oznacza, że pochodzi z lasów uprawianych w sposób przyjazny dla środowiska i odpowiedzialny pod względem społecznym.
 • Liczne testy przeprowadzone przez firmę Ranpak wykazują, że papier amortyzuje dużo lepiej niż foliowe poduszki powietrzne.
 • Daje wiele możliwości zabezpieczania: papier może amortyzować, owijać, blokować i unieruchamiać produkt w pudełku, separować produkty względem siebie lub wypełniać wolną przestrzeń w paczce.

Logistyka niskoemisyjna

Ostatnim wartym do rozważenia procesem jest zastosowanie logistyki niskoemisyjnej. Po etapie zrównoważonej produkcji i ekologicznego pakowania pora uwzględnić takie rozwiązania transportowe, które zredukują emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, które degradują środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Czym należy się kierować?

 • Standardy emisji – wiele krajów i regionów, takich jak Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Chiny, wprowadziło standardy emisji dla pojazdów komercyjnych. Te zasady określają maksymalne dopuszczalne poziomy emisji dla różnych typów zanieczyszczeń.
 • ISO 14064 – to seria standardów ISO, które dostarczają narzędzi do kwantyfikacji i raportowania emisji gazów cieplarnianych, w tym dla ekologii w logistyce.
 • Regulacje dotyczące efektywności paliwowej – wiele krajów wprowadziło również regulacje dotyczące efektywności paliwowej dla pojazdów komercyjnych, które mają na celu ograniczenie zużycia paliwa i związanej z tym emisji CO2.
 • Standardy dotyczące niskoemisyjnych stref (LEZ – ang. Low Emission Zones): wiele miast wprowadziło strefy o niskiej emisji, w których obowiązują surowsze normy emisji dla pojazdów. Do 2025 roku w Polsce mają powstać strefy niskoemisyjne aż w 37 miastach.
 • Europejski Zielony Ład (European Green Deal) – strategiczny plan UE mający na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. W ramach tego planu, UE zamierza znacznie zredukować emisję gazów cieplarnianych w sektorze transportu.

Ekomarketing, a e-commerce

Marketing społecznie odpowiedzialny, funkcjonowanie firmy oparte na modelach gospodarki obiegu zamkniętego lub Agendy 2030 – to działania, których oczekuje się od współczesnych e-commerce’ów. Jak sprostać wymaganiom klientów? Zrównoważona produkcja, ekologiczne pakowanie i logistyka niskoemisyjna to tylko niektóre z rozwiązań, które mogą pomóc Twojej firmie wyróżnić się na tle konkurencji, zwiększyć zaangażowanie konsumentów i budować silniejsze relacje z klientami. Jednak kluczem do skutecznego ekomarketingu jest autentyczność, którą można zbudować poprzez takie działania, jak zrównoważona produkcja, ekologiczne pakowanie i logistyka niskoemisyjna. Działania muszą być prawdziwe i powinny wpływać na wszystkie aspekty działalności firmy.

Podsumowując, rosnąca świadomość konsumentów nt. kwestii środowiskowych i zrównoważonego rozwoju stawia nowe wyzwania dla firm, które muszą dostosować swoje strategie marketingowe do tych zmian. Jednak te wyzwania stanowią również szansę na zbudowanie silniejszego, bardziej zrównoważonego i odpornego biznesu, który będzie szanowany i ceniony przez konsumentów.

Shopping Cart