przemysłowa instalacja wentylacyjna

Jak prawidłowo zaprojektować przemysłową instalację wentylacyjną?

Instalacja wentylacyjna ma nieoceniony wpływ na ludzkie zdrowie dla osób długo przebywających pomieszczeniach. Odpowiednia wentylacja szczególnego znaczenia nabrała w czasach pandemii. Międzynarodowa organizacja zdrowia jednoznacznie zaleca, że pomieszczenia w których przebywają skupiska ludzi powinny być systematycznie wietrzone, aby następował intensywny przepływ powietrza, a także powinny być wyposażone w mechaniczną instalację wentylacyjną.

Dlaczego przemysłowa instalacja wentylacyjna jest tak ważna?

Nadrzędnym zadaniem prawidłowo funkcjonującej instalacji wentylacyjnych jest zapewnienie czystego i świeżego powietrza osobom przebijającym w pomieszczeniach. Jest to szczególnie istotne w przypadku pomieszczeń przemysłowych, w których duże skupiska osób wykonując swoją pracę jest dodatkowo narażona na zanieczyszczenie pojawiające się w jej wyniku. Odpowiednio zamontowana przemysłowa instalacja wentylacyjna pozwala zapobiegać także niszczeniu przez wilgoć konstrukcji oraz maszyn znajdujących się w pomieszczeniach. Aby taka instalacja działa długo, energooszczędnie, ale przede wszystkim efektywnie musi być poprawnie zaprojektowana. Kliknij Tutaj i dowiedz się na co zwrócić uwagę, aby wspomina przemysłowa instalacja wentylacyjna spełniła w pełni swoje zadanie

Jak wykonać dobry projekt przemysłowej instalacji wentylacyjnej?

Prawidłowo wykonany projekt przemysłowej instalacji wentylacyjnej powinien rozpocząć się od określenia specyfiki budynku, a także poddaniu analizie poszczególnych rodzajów pomieszczeń, które się w nim znajdują.

Kolejny krokiem powinno być ustalenia jaka liczba osób przebywać będzie w jednym czasie w danym pomieszczenie oraz jaki charakter będzie miała wykonywana przez nie praca. Istotne jest sporządzenie kalkulacji dotyczących potencjalnej liczby lotnych zanieczyszczeń, a także sporządzanie rachunku zysków oraz strat ciepła i wilgoci. W oparciu o zebrane dane można przystąpić do sporządzania bilansu jakości powietrza w danym budynku przemysłowym, dokonując przy tym segregacji pomieszczeń charakteryzujących się zbliżonym przeznaczeniem sanitarnym i higienicznym

W oparciu o sporządzony bilans można przystąpić do planowania takich elementów przemysłowej instalacji wentylacyjnej jak:

  • ilość i rozmieszczenie układów wentylacyjnych,
  • dobór odpowiednich urządzeń wentylacyjnych.

Wybierając urządzenia wentylacyjne należy zwrócić uwagę przede wszystkim na sposób w jaki odzyskują ciepło, rodzaj nagrzewnicy oraz chłodnicy, a także jakim stopniem filtracji dysponują.

Jak powinna działać dobrze zaprojektowana przemysłowa instalacja wentylacyjna?

Właściwie zaprojektowana przemysłowa instalacja wentylacyjna powinna charakteryzować się efektywną i ekonomiczną pracą, a także być wykonana z wysokiej jakości, odpowiednio dobrych urządzeń. Istotne, jest aby nie wprowadzać w instalacji zmian na własną rękę, nie konsultując ich wcześniej z projektantem, ponieważ może to w sposób znaczący pogorszyć jakość jej funkcjonowania. Dobrze zaprojektowana instalacja wentylacyjna bowiem nie powinna wymagać takich usprawnień.

Shopping Cart