Specjalista ds. zamówień publicznych: wymagania i standardy zawodowe

Znaczna część nowoczesnych przedsiębiorstw, organizacji, firm w taki czy inny sposób zajmuje się kupnem i sprzedażą niektórych towarów. Aby kontrolować ten proces, jego racjonalizację, tworzone są specjalne działy i zatrudniani są wyspecjalizowani pracownicy – specjaliści ds. zamówień publicznych.

Wiele polskich przedsiębiorstw kupuje towary i usługi za środki budżetowe. Są to sprzęt medyczny, transport, meble, usługi budowlane, drogownictwo i inne. Proces nie jest kompletny bez specjalisty ds. zamówień publicznych, który opracowuje plan, harmonogram zakupów produktów i umowy.

Aby pracować jako specjalista ds. zamówień publicznych, musisz znać przepisy prawne w tym zakresie; metody i procedurę opracowywania planów; tryb zamieszczania informacji o zamówieniach publicznych. Ważne jest, aby zrozumieć cechy konsumenckie, techniczne i ekonomiczne zakupionych produktów; umieć analizować i wybierać najlepszych dostawców. Konieczne jest zrozumienie istoty procedur, które są przeprowadzane podczas zamówień publicznych (np. aukcja elektroniczna, obrót giełdowy, przetarg zamknięty).

A jeśli chcesz się znaleźć w obszarze publicznym, możesz skorzystać z poszukiwania ofert pracy na stronie Jooble.

O stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych można ubiegać się po uzyskaniu specjalistycznego wykształcenia na uczelni wyższej. Obecnie programy nauczania na odległość są dostępne w niektórych instytucjach edukacyjnych.

Zakres obowiązków specjalisty ds. zamówień publicznych

 • Organizacja zakupu towarów, robót, usług na potrzeby państwa;
 • Badanie i analiza rynku, badanie informacji niezbędnych do zakupu produktów;
 • Zapewnienie terminowego umieszczania informacji o zamówieniach publicznych na stronach internetowych, w prasie;
 • Rejestracja zgodnie z prawem otrzymanych ofert przetargowych;
 • Weryfikacja ofert pod kątem zgodności z wymaganiami dokumentacji przetargowej;
 • Kontakt z agencjami rządowymi i innymi organizacjami.

Etapy pracy

Praca składa się z kilku części: poszukiwania zakupu, przygotowania wniosku, zawarcia umowy, pracy z klientem oraz skargami.

Wyszukiwanie zakupów. Warto zwrócić uwagę na regiony, w których konkurencja jest bardzo rozwinięta, a lokalni przedsiębiorcy starają się zarobić na niewielkiej liczbie udzielanych zamówień. Ponadto nie należy składać zamówienia, gdy cena dostawy wynosi 15% kosztu narzutu na towar. Wtedy zamówienia lepiej nie robić.

Złożenie wniosku. Składamy wniosek, jeśli wszystko jest jasne i jest marża na cenę – marża, którą otrzymamy, jeśli wygramy zakup. Na przykład przy początkowym maksymalnym koszcie 500 tysięcy zadeklarujemy, czy towary w naszym magazynie kosztują nie więcej niż 350-370 tysięcy złotych.

Przygotowanie wniosku. Wniosek zazwyczaj składa się z dwóch części. Pierwszy to opis proponowanego produktu, pracy lub usługi, jest to tabela z charakterystyką i zgodą na spełnienie warunków zamówienia. Druga część zawiera informacje o uczestniku – informacje o dyrektorze i założycielach, adres rejestracyjny itp. – oraz niezbędne atesty produktów, np. certyfikat potwierdzający produkcję w Polsce, jeśli obowiązuje zakaz importu produktów.

Zawarcie umowy. W przypadku wygranej licytacji zostaje zawarta umowa, najczęściej elektroniczna. Ale jedna czwarta klientów jest proszona o przyniesienie dwóch egzemplarzy umowy w formie papierowej, a zakupy handlowe są duplikowane w formie elektronicznej i papierowej.

Umowa określa wszystkie warunki realizacji, czas i miejsce dostawy, niezbędne towary, usługi lub pracę. Płatność w ramach umowy jest również odzwierciedlona w tekście. Zwykle jest to 15 dni dla małych i średnich firm, 30 dni dla pozostałych, a w zakupach komercyjnych od 15 do 45 dni.

Praca z klientem. Następnie rozpoczyna się realizacja umowy. Jest to ścisła realizacja tego, na co zgodziłeś się, składając wniosek i zawierając umowę.

Praca ze skargami. Możesz narzekać na nieprzeniknioną dokumentację lub niewykonalne warunki, ale ściśle przed upływem terminu składania wniosków. Reklamacje po odrzuceniu lub podpisaniu umowy należy złożyć w ciągu pięciu dni od daty publikacji kwestionowanego dokumentu.

Plusy i minusy zawodu

Plusy:

 • Wiodąca pozycja;
 • Możliwość zarobienia dobrych pieniędzy i zbudowania kariery;
 • Rozbudowana sieć profesjonalnych kontaktów;
 • Szerokie możliwości rozwoju umiejętności zawodowych.

Wady:

 • Wysoki poziom odpowiedzialności;
 • Stres psychiczny, zwłaszcza gdy pojawiają się nieprzewidziane trudności;
 • Nie zawsze ustandaryzowany harmonogram pracy;
 • Nie zawsze wysoki poziom dochodów.

Ważne cechy osobiste

Odpowiedzialna, towarzyska, odporna na stres, dyplomatyczna osoba z powodzeniem może obsadzić wakat kierownika ds. zakupów publicznych. Musi być dobrze zorientowana w logistyce, prawie i psychologii, aby zarządzać dostawami, zawierać korzystne kontrakty, skutecznie komunikować się z partnerami i skutecznie rozwiązywać spory. Analityczne myślenie, umiejętność szybkiego przełączania się między zadaniami, praca z dużą ilością informacji, ustalanie priorytetów i szybkie podejmowanie świadomych decyzji nie będą mu albo jej przeszkadzać.

Wynagrodzenie kierownika zakupów

Poziom dochodów takiego pracownika zależy w dużej mierze od skali i polityki finansowej organizacji, w której pracuje, a także od jego profesjonalizmu, doświadczenia i zakresu uprawnień. Kierownicy zakupów w dużych firmach, wykonujący odpowiedzialne zadania, mogą pochwalić się dość wysokimi zarobkami.

Z czasem taki specjalista może kierować działem, zostać dyrektorem ds. logistyki, przejść do pracy z najważniejszymi dostawcami i partnerami. Aby zbudować udaną karierę, musisz rozwinąć umiejętności zbliżone do zawodowych.

Shopping Cart