kredyt we frankach

Analiza umowy kredytu we frankach – na co zwrócić uwagę?

Kiedy kilka lat temu polskie banki ochoczo namawiały klientów do zawierania umów kredytowych we frankach szwajcarskich, niewiele osób podejrzewało, że dokumenty te mogą okazać się później bodaj najbardziej problematycznym dokumentem bankowym. Dzisiaj wiemy już, że kredyt frankowy ma tak wiele deficytów prawnych, że nigdy nie powinien trafić na rynek w takim właśnie kształcie. W konsekwencji wielu kredytobiorców decyduje się dziś dochodzić stwierdzenia nieważności podpisanej umowy. Wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę, analizując dokument podpisany przez siebie.

1. Dlaczego umowę kredytową we frankach szwajcarskich można unieważnić?

2. Jak wygląda analiza umowy kredytu we frankach?

3. Unieważnienie umowy kredytowej we frankach

Sprawy frankowe cechują się wysokim stopniem komplikacji, dlatego w zasadzie niemożliwe jest samodzielne ich zinterpretowanie. Najlepiej, jeśli analiza umowy kredytowej zostanie powierzona prawnikowi specjalizującemu się w takich właśnie tematach. Łatwo go znaleźć, wpisując do wyszukiwarki odpowiednie hasło, na przykład “kancelaria kredyt we frankach“. W wielu przypadkach standardem jest wstępna bezpłatna analiza umowy kredytowej.

Dlaczego umowę kredytową we frankach szwajcarskich można unieważnić?

Osoby, które same nie są kredytobiorcami lub nie zaangażowały się w ten temat wystarczająco, często nie rozumieją, dlaczego w ogóle możliwe jest unieważnienie kredytu frankowego. Wyjaśnimy zatem, na jakiej podstawie można w ogóle starać się o tego typu orzeczenie. Pomyślna decyzja sądu w tej kwestii to zupełnie odrębny temat.

Okazuje się, że umowy o kredyt we franku od samego początku zawierały niedozwolone postanowienia, tzw. klauzule abuzywne, nierzadko uznawane za sprzeczne z obowiązującym prawem. De facto to jedyna podstawa, by ubiegać się o unieważnienie kredytu. Duże znaczenie ma jednak w tym aspekcie konkretny dokument, dlatego podstawą każdego postępowania jest przeprowadzenie analizy zapisów, na których oparte zostanie dane roszczenie. Tu właśnie pomocna okaże się wstępna, darmowa analiza umowy kredytowej, pozwalająca stwierdzić, czy istnieją ku temu podstawy.

Jak wygląda analiza umowy kredytu we frankach?

Przyjrzyjmy się teraz samemu procesowi tej bezpłatnej analizy. Jak wygląda ona w praktyce?

Prawnik, aby stwierdzić, czy w umowie znajdują się wspomniane już wyżej niedozwolone postanowienia umowne, będzie potrzebował:

  • całej umowy kredytowej zawartej z bankiem, wraz ze wszystkimi załącznikami,
  • regulaminu zaciągniętego kredytu, aktualnego w dniu zawarcia umowy,
  • wszelkiej dodatkowej dokumentacji.

Dostarczona dokumentacja zostanie dokładnie przeanalizowana, co ma na celu zidentyfikowanie obecności niedozwolonych klauzul. Następnie specjalista wyda na tej podstawie swoją opinię, ustalając, czy ten właśnie przypadek kwalifikuje się do dalszego postępowania. Jeśli tak, dodatkowo opracowana zostanie procedura dalszego postępowania w sprawie wraz z analizą dalszych perspektyw i ewentualnego sukcesu w sądzie. Potencjalny klient otrzyma także projekt umowy i pełnomocnictwa.

Unieważnienie umowy kredytowej we frankach

Co zrobić z samym kredytem frankowym? Każdy kredytobiorca ma przed sobą dwie zasadnicze drogi: albo unieważnienie umowy kredytowej, albo odfrankowienie kredytu. Również i w tej sprawie prawnik zasugeruje najlepsze dalsze postępowanie. Wyda na tej podstawie swoją opinię, ustalając, czy ten właśnie przypadek kwalifikuje się do dalszego postępowania. Jeśli tak, dodatkowo opracowana zostanie procedura dalszego postępowania w sprawie wraz z analizą dalszych perspektyw i ewentualnego sukcesu w sądzie. Potencjalny klient otrzyma także projekt umowy i pełnomocnictwa.

Shopping Cart