Antresola magazynowa

Antresola magazynowa a przepisy BHP – co należy wiedzieć?

Antresola magazynowa to rozwiązanie, która pozwala na znaczne zwiększenie powierzchni do składowania towarów, bez konieczności rozbudowania danego obiektu. W zależności od potrzeb oraz wysokości magazynu, możemy wyróżnić antresole jednopoziomowe bądź wielopoziomowe. Jakie przepisy BHP oraz wymogi prawa budowlanego musi spełniać taka konstrukcja?

Przepisy prawne dotyczące antresoli magazynowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, antresola stanowi górną część pomieszczenia lub kondygnacji, a jej powierzchnia jest zawsze mniejsza od powierzchni pomieszczenia bądź kondygnacji. Ponadto konstrukcja ta nie jest ograniczona przegrodami budowlanymi od strony wnętrza obiektu. Aby zbudować antresolę magazynową, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na jej budowę.

Jeżeli warunki określone w powyższym rozporządzeniu nie mogą być spełnione, lub też powierzchnia obiektu jest mniejsza 1000 metrów kwadratowych, możliwe jest zastosowanie innego rozwiązania konstrukcyjnego niż antresola. Wymagana jest jednak zgoda Państwowej Straży Pożarnej oraz innych odpowiednich organów prawnych.

Antresole magazynowe a przepisy BHP

Aby antresole magazynowe spełniały wszystkie normy bezpieczeństwa, konieczne jest uwzględnienie wielu czynników. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na nośność podłoża w magazynie, liczbę dróg oraz wyjść ewakuacyjnych oraz posiadany sprzęt przeciwpożarowy. Zgodnie z normami antresola musi być wyposażona w gaśnice, oddalone od siebie o najwyżej 30 metrów. Niezwykle ważne jest również uwzględnienie liczby pracowników, którzy w danym czasie przebywają w obiekcie – na tej podstawie planuje się nie tylko przejścia ewakuacyjne, ale również szerokość schodów antresoli i inne parametry dotyczące jej budowy.

Zgodnie z przepisami BHP konstrukcja antresoli magazynowej musi być odpowiednio dostosowana do wagi oraz specyfiki towarów, które będą na niej przechowywane. Dużą rolę odgrywa również odpowiednie mocowanie antresoli do podłoża magazynu oraz jej bezpieczne użytkowanie uwzględniające zalecaną nośność.

Wielopoziomowe antresole magazynowe

W przypadku antresoli wielopoziomowych, które mogą zawierać regały do magazynów lub inne rozwiązania służące do przechowywania towarów, konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie poszczególnych kondygnacji. Schody czy pomostu służące do przemieszczania się między poziomami muszą posiadać balustrady oraz barierki ochronne, których parametry zostały dokładnie określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Shopping Cart