Ile kosztuje prawnik w sprawie rozwodowej?

Podejmując decyzję o rozwodzie, należy liczyć się z kosztami. Pytanie o koszt sprawy to jedno z najczęściej zadawanych przez osoby, które zamierzają się rozwieźć. Na ogólnie określony koszty rozwodu składa się jednak wiele czynników. To między innymi koszt opłaty sądowej, która należy uiścić przy składaniu pozwu o rozwód, koszty związane z prowadzeniem sprawy przez sąd jak m.in. koszty ewentualnych opinii czy wreszcie koszty adwokata, czy radcy prawnego zatrudnionego do przeprowadzenia sprawy o rozwód. Z jakimi więc wydatkami musimy się liczyć, zakładając sprawę o rozwód?

Ile kosztuje rozwód — opłaty sądowe

Szukając odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje rozwód, powinniśmy rozdzielić dwie kwestie. Pierwsza to opłaty związane z postępowaniem rozwodowym, drugie to wynagrodzenie adwokata rozwodowego lub radcy prawnego. Na opłaty sądowe napotykamy już przy składaniu pozwu rozwodowego. Zgodnie z przepisami pozew o rozwód powinien być opłacony. Jest to opłata stała i wynosi 600 zł bez względu czy wnosimy o rozwód bez orzekania o winie, czy z orzekaniem o winie. Opłatę tę należy zapłacić w kasie sądu okręgowego lub na konto sądu, do którego kierowany jest pozew rozwodowy.

Jeśli nie stać nas na takie koszty, możemy ubiegać się o zwolnienie od nich. Wówczas wraz z pozwem o rozwód składamy wniosek o zwolnienie z oświadczeniem o stanie rodzinnym i majątkowym. Dodatkowo, jeśli korzystamy z pomocy profesjonalnego prawnika, należy też opłacić opłatę skarbową od udzielonego mu pełnomocnictwa, która wynosi 17 zł. W przypadku, gdy żądamy, aby sąd oprócz orzeczenia rozwodu dokonał podziału majątku, co czasem się zdarza, musimy także wnieść opłatę sądową za podział majątku. W przypadku podziału za porozumieniem obu małżonków opłata ta wynosi 300 zł.

Jeśli zaś nie doszło między stronami do porozumienia, wówczas koszt przeprowadzenia postępowania przez sąd wynosi 1000 zł. Opłatę tę tak jak opłatę za rozwód uiszcza się w kasie sądu lub na rachunek bankowy. Koszty sprawy rozwodowej mogą wzrosnąć, w zależności od sprawy, gdy np. zaistnieje konieczność zlecenia opinii biegłego.

Ile kosztuje rozwód z adwokatem?

Profesjonalny pełnomocnik podczas sprawy o rozwód nie jest wymagany przez prawo. Jednak z uwagi na charakter sprawy, która już na wstępie wywołuje sporo negatywnych emocji, warto rozważyć pomoc specjalisty. Dobry radca prawny lub adwokat rozwodowy z pewnością pomoże nam przejść przez zawiłości prawne, przygotuje niezbędne pisma procesowe oraz zapewni wsparcie na sali rozpraw.

Jednak pomoc prawnika z kancelarii nie jest za darmo. Wielu osobom wydaje się, że radca prawny czy adwokat może zapewnić darmową pomoc prawną, która obejmuje reprezentację przed sądem oraz wszelkie formalności. Tego rodzaju bezpłatne wsparcie oferują specjalnie wyznaczone punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, która polega na udzieleniu niezbędnych porad prawnych, a nie formalnego pełnomocnictwa przed sądem.

Zatem ile kosztuje radca prawny od rozwodów lub adwokat rozwodowy? Każda sprawa rozwodowa jest inna i wymaga innego nakładu pracy prawnika. Na koszty adwokata czy radcy prawnego wpływ ma stopień skomplikowania sprawy. Jeśli małżonkowie uzgodnili strategię działania i wyrok rozwodowy jest jedynie formalnością, koszt pomocy prawnej będzie niższy niż w przypadku wieloletniej batalii na sali rozpraw.

Podkreślić jednak należy, że to, ile zapłacimy za pomoc dobrego radcy prawnego od rozwodów takiego jak Rozwod-warszawa.pl, zależy od indywidualnych uzgodnień z klientem, z którym łączy go umowa o pomoc prawną przy rozwodzie.

Shopping Cart