Jak zapewnić minimalny przepływ wody w instalacji z pompą ciepła?

Powietrzne pompy ciepła to nowoczesne i ekonomiczne źródła ciepła jak i chłodu. Dla zachowania optymalnej pracy systemu muszą być spełnione pewne określone warunki w instalacji. Jednym z nich jest zapewnienie minimalnego przepływu w układzie. Co w przypadku, gdy jest niewystarczający? Zapraszamy do przeczytania artykułu, z którego dowiesz się jak zapewnić minimalny przepływ wody w instalacji z pompą ciepła.

Dlaczego musimy zapewnić minimalny zład wody dla pompy ciepła w instalacji?

Zład wody jest niezbędny dla prawidłowo przeprowadzonej procedury odmrażania wymiennika jednostki zewnętrznej, który podczas jej pracy może pokryć się lodem. Warto podkreślić, że jest to całkowicie normalne zjawisko, ponieważ powietrzna pompa ciepła pobiera energię cieplną z powietrza zewnętrznego. Obniżenie temperatury powietrza przepływającego przez wymiennik zewnętrzny, powoduje pojawienie się na nim kropelek wilgoci. W odpowiednich warunkach – czyli przy odpowiedniej temperaturze, kropelki te tworzą warstwę szronu, która powoli pokrywa wymiennik, a w efekcie uniemożliwia przepływ powietrza.

Instalacja wyposażona w pompę ciepła musi więc pozbyć się niechcianego szronu. W tym celu co jakiś czas przeprowadza proces defrostu – czyli odwrócenia wewnętrznego obiegu i podgrzania wymiennika wewnętrznego. Zjawisko polega na pobieraniu ciepła przez instalację wewnętrzną, ale żeby jego ilość była zawsze wystarczająca – należy zapewnić odpowiedni minimalny zład wody dla pompy ciepła.

Problem z zachowaniem minimalnego przepływu czynnika w instalacji

Czy istnieje ryzyko, gdzie minimalny zład wody dla pompy ciepła nie będzie osiągnięty? Tak. Sytuacja może mieć miejsce wtedy, gdy bufor zwiększający pojemność wodną zainstalowany jest na powrocie, a w instalacji na poszczególnych pętlach ogrzewania podłogowego zamontowano siłowniki. Elementy te są odpowiedzialne za zamknięcie przepływu czynnika wtedy, gdy temperatura w danych pomieszczeniach zostanie osiągnięta. Jeśli przyjmiemy, że każdy z siłowników został zamknięty, to woda nie ma żadnej możliwości, aby przepłynąć w układzie. Czyli minimalny przepływ czynnika w instalacji dla pompy ciepła nie jest zachowany. Rozwiązaniem problemu jest montaż odcinka zasilającego z powrotem – tak, aby woda przez cały czas nie krążyła w krótkim obiegu. W tym celu należy więc zastosować dodatkowy element, jakim jest zawór upustowo-różnicowy. Tego typu elementy w swojej ofercie posiada Marka Caleffi. Na jego przykładzie przedstawmy więc charakterystykę tego typu zaworów i ich zasadę działania.

Regulowany zawór upustowo-różnicowy ze skalą z serii 519 od Caleffi

Zawór upustowo-różnicowy jest odpowiedzialny za utrzymanie minimalnego wymaganego przepływu. Rekomendowany jest w przypadku instalacji wyposażonych w głowice termostatyczne oraz ogrzewanie podłogowe sterowane przy pomocy siłowników. Zawory tego typu cechuje niezwykle prosta i niezawodna konstrukcja. Korpus elementu wykonano z mosiądzu, a pozostałe główne elementy składają się z:

  • pokrętła regulacyjnego ze skalą połączone z trzpieniem regulacyjnym;
  • sprężyny ze stali nierdzewnej;
  • elementu zamykającego.

Zasada działania zaworu z serii 519

Zawory upustowo-różnicowe odpowiadają za otwarcie bajpasów w przypadku odcięcia przepływów w układzie grzewczym. Czyli w sytuacji, gdzie siła naporu na element zamykający będzie wyższa niż ta generowana przez sprężynę. Napięcie sprężyny należy odpowiednio wyregulować w systemie tak, aby podczas normalnej pracy instalacji zawór pozostawał zamknięty.

Jak zainstalować zawór upustowo różnicowy? Poznaj wskazówki montażowe.

Zawór upustowo różnicowy może być montowany w dowolnej pozycji – o ile zostanie zachowany kierunek przepływu wskazany na korpusie zaworu. W instalacjach wyposażonych w kocioł tradycyjny zawór instalowany jest na końcu układu, pomiędzy zasilaniem a powrotem. Umożliwia to kontrolowanie ciśnienia i zapewnienie minimalnego przepływu przez pompę. Jeśli chodzi o instalacje wyposażone w kotły kondensacyjne, to zaleca się montaż zaworu za układem pompowym, ponieważ wtedy układ pracuje najkorzystniej.

Istotnymi parametrami, o których należy pamiętać przy montażu zaworu jest minimalny wymagany przepływ dla pompy ciepła oraz ciśnienie różnicowe otwarcia. Wartość ta jest określana przez producenta danego urządzenia i znajduje się w dokumentacji technicznej instalacji.

Shopping Cart