Jak zapisać dziecko do przedszkola?

Chodzenie do przedszkola to bardzo ważny element rozwoju dziecka. W tym artykule odpowiemy na najczęściej zadawane pytania dotyczące przedszkoli i udzielimy wskazówek dla rodziców, którzy szukają opcji przedszkolnych dla swoich pociech.

Porozmawiamy o korzyściach płynących z pójścia do przedszkola, różnych rodzajach programów, ile to kosztuje oraz jakie przedszkole wybrać i jak zapisać pociechę do przedszkola.

Przy wyborze przedszkoli niepublicznych o możliwość przyjęcia dziecka do danej placówki decyduje dyrektor.

Rekrutacja i przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola

Wybór przedszkola jest trudny. Opcji jest mnóstwo i trudno jest stwierdzić, który z nich najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Twoje idealne przedszkole powinno:

  • być blisko domu,
  • oferować dodatkowe zajęcia,
  • duże place zabaw
  • nie być zbyt drogie.

W pierwszej kolejności warto udać się na stronę internetową Urzędu Miasta i znaleźć listę przedszkoli, a następnie przeanalizować, co dane przedszkole oferuje, w jakiej odległości od domu się znajduje, czego rodzice chcą i oczekują z danej placówki, liczbie wolnych miejsc. Czy dane przedszkole znajduje się przy szkole podstawowej czy może jest osobnym budynkiem.

Kolejną ważną rzeczą jest harmonogram rekrutacji, zasady rekrutacji oraz to czy w danym przedszkolu ważna jest kolejność zgłoszeń czy też nie. Proces składania wniosków to równie trudne zadanie. Podczas rekrutacji do przedszkoli do wniosku będziesz musiał złożyć następujące dokumenty: formularz wniosku z informacją o wyborze przedszkola pierwszego wyboru.

Jeśli decydujemy się na posłanie dziecka do przedszkola publicznego musimy również dołączyć zaświadczenie, że płacimy podatki w danej miejscowości, gminie do której chcemy posłać dziecko do przedszkola, zaświadczenie od pracodawcy. Czasem przedszkola proszą o kopię aktu urodzenia lub kartę szczepień, lecz częściej wystarczy tylko zaznaczyć we wniosku, że nasze dziecko jest zaszczepione wg kalendarza szczepień. Jeśli chcesz zapisać dziecko do przedszkola to we wniosku wskaż przedszkola, do których mogłoby chodzić dziecko jeśli nie dostanie się do placówki pierwszego wyboru. Jeśli w wybranym przedszkolu nie będzie już miejsca, to w sprawdzana jest lista zgłoszeń w kolejnym przedszkolu wpisanym we wniosku.

W państwowych placówkach obowiązuje kilka kryteriów ustawowych. Kryteria te są brane pod uwagę we wszystkich przedszkolach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Zgodnie z nimi w pierwszej kolejności do przedszkola mają prawo:

Dzieci z rodziny wielodzietnej

Do wielodzietności rodziny zaliczają się rodzice, który wychowują 3 lub więcej dzieci.

Dzieci z niepełnosprawnością lub jeśli rodzice lub rodzeństwo dziecka są osobami z niepełnosprawnością

Jeśli dziecko posiada dużą niepełnosprawność, to może być problem, aby zapisać dziecko do przedszkoli publicznych, które nie posiadają oddziałów przedszkolnych przystosowanych dla dzieci z niepełnosprawnością lub dzieci w takim stopniu niepełnosprawności. W takich wypadkach przy rekrutacji należy złożyć wniosek o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Przy samotnym wychowywaniu dziecka

Należy złożyć akt zgonu rodzica albo jeśli jesteś samotnym rodzicem – potwierdzenie przez rodziców o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie lub decyzję sądu, który stwierdza rozwód rodziców.

Dzieci, które wychowują się w rodzinie zastępczej

Do wniosku należy dołączyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego z informacją, że sąd powierzył sprawowanie opieki nad małoletnim.

Przeczytaj również: wyprawka dla przedszkolaka – co trzeba kupić

Ogłoszenia listy dzieci przyjętych do przedszkola

Po wpłynięciu wniosków do komisji rekrutacyjnej, przegląda ona wnioski i decyduje, które dzieci zostaną przyjęte do przedszkola, a którym niestety odmówi przyjęcia dziecka do wybranej placówki. Po decyzjach komisji rekrutacyjnej wszystkie przedszkola publiczne, które prowadziły rekrutację wywieszą listy dzieci przyjętych do danej placówki.

Jeśli dziecko zakwalifikowało się w placówce pierwszego wyboru, ich rodzice muszą w danej placówce wychowania przedszkolnego złożyć wolę zapisu dziecka do przedszkola.

Jeśli jednak dziecko nie dostało się do przedszkola lub przedszkoli którego rodzice wybrali jest możliwość złożenia prośby uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka przez dyrektora. Po otrzymaniu takiego listu dyrektor przekazuje rodzicom uzasadnienie decyzji komisji rekrutacyjnej. Od otrzymania takiego uzasadnienia rodzic ma 14 dni na złożenie odwołania oraz napisanie prośby do dyrektora przedszkola, dlaczego chcemy, aby nasze dziecko uczęszczało do danej placówki. Oświadczenie napisz samodzielnie i dołącz do odwołania.

Jeśli wniosek rodziców z odwołaniem nie przyniesie skutku, a na danym oddziale przedszkolnym są jeszcze wolne miejsca i przedszkole prowadziło rekrutację to można złożyć wniosek na rekrutację uzupełniającą. Przy takiej rekrutacji do przedszkoli często liczna punktów decydująca o przyjęciu jest mniejsza.

Jeśli w danym przedszkolu wolne miejsca się skończyły po rekrutacji podstawowej to nie prowadzi rekrutacji uzupełniającej. Rekrutacja uzupełniająca jest możliwa tylko w placówkach, które dysponują jeszcze miejscami. Sprawdź listy dzieci przyjętych do przedszkoli, a następnie spróbuj rekrutacji uzupełniającej w innym przedszkolu.

Gdyby Twoje dziecko nie dostało się do przedszkola, dostanie on list i wskazanie przedszkola, które posiada miejsca i do którego możesz zapisać swoje dziecko.

Decyzją sądu administracyjnego wszystkie dzieci sześcioletnie muszą iść do przedszkola na okres adaptacyjny przed rozpoczęciem szkoły podstawowej.

Prywatne przedszkole Bambini
ul. Mazowiecka 6
60-617 Poznań
tel. 61 841 11 46
https://www.bambini.com.pl/

Shopping Cart