biuro rachunkowe

Jakie podatki płaci przedsiębiorca?

Z pewnością znasz słowa, z których zasłynął amerykański polityk Benjamin Franklin, który stwierdził, że „na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. To one bywają prawdziwą zmorą przedsiębiorców, którzy często bez odpowiedniego wsparcia księgowej gubią się w przepisach podatkowych i opłatach, do których są zobligowani. Wyjaśniamy, jakie podatki płacą przedsiębiorstwa, szczególnie jeśli należą do jednoosobowej działalności gospodarczej.

Dlaczego przedsiębiorstwa płacą podatki?

Przedsiębiorcy, tak samo jak osoby prywatne, zobligowani są do płacenia podatków, które w większości przypadków traktują jako zło konieczne. Częste zmiany podatkowe oraz zawirowania w ich interpretacji również przyczyniają się do tego, że osoby prowadzące działalność gospodarczą często zmęczone są zobowiązaniami, jakie narzuca na nich Skarb Państwa, województwa, gminy czy powiat. Jednak bez wpływów z podatków niemożliwe będzie pokrycie większości wydatków związanych z utrzymaniem służby zdrowia, infrastruktury czy punktów oświaty. Wpływy z podatków od przedsiębiorców stymulują również wzrost gospodarczy.

Jednoosobowa działalność gospodarcza — jakie podatki?

 

  • Podatek dochodowy

 

Przedsiębiorcy, również ci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zobowiązani są płacić podatek od osiąganych przychodów, czyli podatek dochodowy. Wysokość tej opłaty oraz termin jego płacenia zależy od wybranej formy opodatkowania.

 

Najpopularniejszą z nich jest skala podatkowa 12% i 32% od nadwyżki 120 000 zł dochodu oraz podatek liniowy 19%, który nie jest zależny od osiągniętego dochodu.

 

Przedsiębiorcy mogą wybrać również zryczałtowane formy opodatkowania, do których zalicza się ryczałt ewidencjonowany oraz kartę podatkową. W przypadku pierwszej formy kwota podatku zależy od osiągniętego przychodu oraz stawki ryczałtu, którą przypisuje się do rodzaju działalności.

 

Karta podatkowa to mało spotykana forma opodatkowania, która sprawia, że przedsiębiorca płaci jednolitą stawkę podatku w każdym roku podatkowym.

 

  • Podatek od towarów i usług

 

VAT, czyli podatek od towarów i usług, dotyczy zarówno sprzedawców, jak i nabywców, a jego wartość obliczana jest do wartości netto danej transakcji. Podstawowa stawka VAT w Polsce wynosi 23%, lecz niektóre usługi i towary rozliczane są na podatku 8%, 5% oraz całkowicie pozbawione stawki VAT.

 

  • Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

Podatek ten zazwyczaj wynosi 1% lub 2% wartości transakcji i związany jest z konkretnymi czynnościami takimi jak umowa sprzedaży, pożyczki, darowizny, ustanowienie odpłatnego użytkowania i tego typu transakcji, które przedsiębiorca może, ale nie musi zawierać.

 

  • Podatek od nieruchomości

 

Opłata ta dotyczy przedsiębiorców, którzy są właścicielami gruntów, budynków lub ich części oraz obiektów, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej. Stawki tego podatku są ustalane przez gminę.

 

  • Podatek od środków transportu

 

Opłata ta dotyczy przedsiębiorców, którzy posiadają środki transportu o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony. Dotyczy to autobusów, samochodów ciężarowych, niektórych ciągników siodłowych i balastowych oraz przyczep, które wraz z pojazdem posiadają masę całkowitą od 7 ton.

 

  • Opłata za korzystanie ze środowiska

 

Podatek ten dotyczy jedynie przedsiębiorców, których usługi mogą zagrażać środowisku, np. poprzez uwalnianie do atmosfery pyłów i gazów, spuszczanie ścieków do rzek, nadmierne składowanie odpadów czy znaczny pobór wody.

Jak sprostać zmianom podatkowym i licznym obowiązkom przedsiębiorcy?

Obecnie nawet osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie jest w stanie zarządzać sprawnie firmą pod kątem księgowym bez wsparcia biura rachunkowego. Liczne zmiany podatkowe oraz duża odpowiedzialność, jaka spoczywa nad osobą, która rozlicza firmę, sprawia, że wybór księgowej to jedna z najważniejszych decyzji, jaką muszą podjąć osoby zakładające swój własny biznes. Godnym zaufania miejscem, które działa na zasadzie outsourcingu, jest Biuro Rachunkowe TAX z Bydgoszczy, zarządzane przez doświadczoną księgową — Edytę Wajer.

Shopping Cart