odkup odszkodowań

Odkup odszkodowań – zalety i wady tego rozwiązania

Usługi związane z odkupem odszkodowań OC, majątkowych czy komunikacyjnych to legalna i bardzo popularna procedura. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawy z tego na czym ona polega oraz jakie są jej główne zalety i wady.

Czym jest odkup odszkodowań?

Odkup odszkodowań to procedura, która ma związek z cesją wierzytelności. Oznacza to, że roszczenia podatkowe powinny być traktowane jako własność. Prawo gwarantuje każdemu swobodę do zbycia swojej własności, a co za tym idzie także odszkodowania.

Warto zaznaczyć, że aby osoba poszkodowana mogła sprzedać swoją szkodę musi posiadać cesję wierzytelności, która polega na przekazaniu roszczeń innej osobie, czyli m.in. firmie odszkodowawczej TB Ekspert – Sprawdź Ofertę. W ramach zawartej umowy firma nabywa prawo do uzyskania roszczeń, a osoba poszkodowana uzyskuje wynagrodzenie związane za sprzedaż szkody.

Dzięki takiej procedurze dochodzenie związane z odkupem odszkodowań jest zakończone. Daną osoba nie ma już prawa, żeby ubiegać się o odszkodowanie lub innego rodzaju świadczenia.

Zalety związane z odkupieniem odszkodowań

Odkup odszkodowań to rozwiązanie, które wiąże się z wieloma zaletami. Dzięki niemu można bardzo szybko pozyskać dodatkowe pieniądze na swoje konto. Jest to także dobry pomysł dla osób, które nie chcą wchodzić że swoim ubezpieczycielem na drogę sądową. To jaki sąd wyda wyrok nie jest już ich sprawą i przedmiotem zainteresowania.

Wady odkupienia odszkodowań

Odkupienie odszkodowań nie jest jednak rozwiązaniem wolnym od wad. Jedną z nich jest to, że kierowca otrzymuje mniejszą sumę pieniędzy niż w przypadku wygrania sprawy w sądzie. Ponadto warto zaznaczyć, że nie każda osoba w ogóle może skorzystać z oferty firmy zajmującej się odkupem odszkodowań. Przed uzyskaniem decyzji, pracownicy firmy muszą dokładnie przeanalizować całą dokumentację i ocenić jakie są szansę danej osoby na wygranie sprawy. Jeżeli nie jest to zbyt prawdopodobne firma może nie odkupić odszkodowania.

W jaki sposób odbywa się odkupienie odszkodowania?

Osoba poszkodowana w bardzo łatwy sposób może skorzystać z usługi odkupienia odszkodowań. W pierwszej kolejności należy skontaktować się z wybraną kancelarią i dokładnie przedstawić swój problem. Można to zrobić osobiście, telefonicznie lub przez specjalne formularze. Samo zgłoszenie jest bardzo proste i wymaga tylko opisania problemu. Kolejnym etapem jest zgromadzenie całej dokumentacji i przesłanie jej do firmy. Najważniejszym elementem jest kosztorys i dokument dotyczący tego jaką decyzję podjął ubezpieczyciel. Po dokonaniu tych formalności osoba poszkodowana musi czekać na dalszy rozwój zdarzeń i decyzję wydaną przez firmę. Jeśli będzie ona pozytywną można liczyć na przelanie na konto odpowiedniej sumy pieniędzy.

Odkup odszkodowań to bardzo ciekawe rozwiązanie, dzięki któremu można zaoszczędzić sporo nerwów i bez problemu otrzymać dodatkowe pieniądze z tytułu odszkodowania. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na ten temat.

Shopping Cart