Rodzaje faktoringu

Rodzaje faktoringu, które musi znać każdy przedsiębiorca

Finansowanie faktur to usługa finansowa, po którą sięga coraz większe grono przedsiębiorców. Wbrew pozorom nie są to wyłącznie przedsiębiorcy, którzy walczą o utrzymanie bieżącej płynności finansowej. Dla wielu faktoring stanowi niezwykle elastyczną i wygodną formę finansowania bieżącej działalności gospodarczej. Jakie rodzaje faktoringu warto znać? W jakich sytuacjach warto po nie sięgać?

Na czym polega idea faktoringu?

Choć pojęcie faktoringu dla wielu wciąż brzmi nieco tajemniczo, jest to bardzo popularne rozwiązanie, z którego korzysta dziś wielu przedsiębiorców. Zasada działania usługi jest bardzo prosta – polega na sprzedaży firmie faktoringowej (faktorowi) wystawionych przez przedsiębiorcę (faktoranta) nieprzeterminowanych faktur z odroczonym terminem płatności.

W jakim celu sprzedaje się faktury? Jeśli firma wystawia kontrahentowi fakturę z terminem płatności odroczonym o kilka tygodni czy nawet miesięcy (w wielu branżach jest to wręcz standardem, a nawet warunkiem rozpoczęcia współpracy biznesowej), może mieć problemy z bieżącym regulowaniem własnych zobowiązań. Faktoring pozwala szybko rozwiązać ten problem. Sprzedając faktury faktorowi, można niemal od ręki otrzymać zamrożone na nich środki i przeznaczyć je na dowolny cel – np. inwestycję czy zakup materiałów niezbędnych do realizacji kolejnego zlecenia.

Przedsiębiorcy sięgają po faktoring przede wszystkim po to, by utrzymać bieżącą płynność finansową, ale nie jest to jedyny powód. Jest to niezwykle elastyczna i szybka forma finansowania działalności. Pozwala pozyskać środki na inwestycje, zakup materiałów czy natychmiastowe opłacenie faktury zakupowej, co często pozwala wynegocjować rabat. W odpowiedzi na nieustannie ewoluujące potrzeby zgłaszane przez biznes firmy faktoringowe włączyły do swoich ofert różne rodzaje faktoringu.

Najpopularniejsze rodzaje usług faktoringowych

Faktoring oferują dziś duże instytucje finansowe, takie jak na przykład banki, a także wyspecjalizowane podmioty, które co do zasady jako pierwsze identyfikują zmieniające się potrzeby przedsiębiorców oraz włączają do swoich ofert nowe warianty faktoringu. Jakie rodzaje usługi warto znać?

  1. Faktoring jawny – najpopularniejszy i jednocześnie najtańszy wariant faktoringu. Jest to faktoring w klasycznej postaci, który zakłada, że kontrahent informowany jest o sprzedaży wystawionej mu faktury i konieczności dokonania finalnego rozliczenia nie ze sprzedawcą, ale faktorem.
  2. Faktoring cichy – alternatywa dla faktoringu jawnego. Warto po nią sięgnąć w momencie, kiedy zasadne jest zachowanie w tajemnicy faktu sprzedaży faktury. Po usługę taką sięgają przedsiębiorcy, którzy obawiają się, że korzystanie z faktoringu może wpłynąć na dobre relacje z kontrahentami.
  3. Faktoring zaliczkowy – usługa pozwalająca na uzyskanie zaliczki na poczet realizacji konkretnego zlecenia. Spłacana jest ona następnie w ustalonych ratach lub przy pomocy wystawionej kontrahentowi po realizacji zlecenia faktury z odroczonym terminem płatności po wykonaniu zlecenia.
  4. Faktoring odwrotny – usługa ułatwiająca pozyskanie środków na niezbędne zakupy (np. zakup materiałów czy sprzętu biurowego), których spłata jest następnie rozkładana na dogodne dla przedsiębiorcy raty.
  5. Faktoring ekspres – autorska usługa NFG, która działa analogicznie jak faktoring jawny, z tą różnicą, że pozwala jeszcze szybciej uzyskać zamrożone na fakturze środki.
Shopping Cart