Polityka prywatności

Administratorem Danych Osobowych jest NJ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-078 przy ul. Leszczyńskiego 4/29. Dokument dostosowany został do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych a także uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

 

 

1. POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. NJ sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe w związku z zakupem usługi  poprzez serwis internetowy swiadome.pl  oraz poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie, a także poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego, funkcjonującego pod adresem swiadome.pl
  2. Zgoda na powierzenie NJ sp. z o.o. danych osobowych jest przekazywana dobrowolnie poprzez zaznaczenie “checkboxa” akceptującego niniejszy dokument oraz poprzez odręczny podpis na formularzu zlecenia badania.

 

 

2. KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach związanych z przetwarzaniem przez NJ sp. z o.o.  danych osobowych, prosimy o przesłanie korespondencji na adres NJ sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/29 , 50-078  Wrocław lub wysyłając wiadomość do naszego inspektora ochrony danych na adres e-mail: kontakt@swiadome.pl

 

 

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Celem przetwarzania danych przez NJ sp. z o.o. jest zawarcie oraz wykonanie umowy w zakresie usług oferowanych przez stronę oraz przetwarzanie danych przez pracowników NJ sp. z o.o. w celu wykonania usługi  oraz bieżący kontakt z klientem oraz serwis posprzedażowy, współpraca z partnerami NJ sp. z o.o. w celu realizacji usługi, . W takich sytuacjach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO) oraz niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na NJ sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 c RODO), w tym  wystawianie i przechowywanie faktur, a także innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji oraz  udostepnienie danych organom państwowym na podstawie obowiązującego prawa.
  2. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

 

 

4. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie przez klientów NJ sp. z o.o. danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymaga tego obowiązujące prawo, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy będzie uniemożliwiała jej zwarcie.

 

 

5. KTO BĘDZIE MIEĆ DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH PRÓCZ NJ SP. Z O.O.

W związku z celami przetwarzania danych osobowych, dostęp do nich może być udostępniany, podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną oraz podmiotom obsługującym infrastrukturę informatyczną, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe, doradcze lub audytowe, podmiotom powiązanym z NJ sp. z o.o. oraz organom państwowym.

 

6. RETENCJA DANYCH

Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny dla realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

 

 7. UPRAWNIENIA

Klientom NJ sp. z o.o. , których dane osobowe są przetwarzane , przysługują następujące prawa wynikające z RODO  – prawo dostępu do danych osobowych, do żądania sprostowania danych osobowych, do usunięcia danych osobowych (tzw.„prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;dy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO), a także uprawnienie, aby w dowolnym momencie cownąć zgodę na przetwarzanie.   

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Dane osobowe mogą być  przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC, na podstawie  odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw.ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b)utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach:

Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Dane osobowe podawane przez użytkowników są wykorzystywane w celu realizacji usługi, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za świadczenie zakupionych usług. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

10. Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta, w szczególności: imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania lub wszelkich danych umożliwiających identyfikację firmy, w szczególności nazwę, siedzibę oraz NIP. Dane będą przetwarzane przez Operatora w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy .

11. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz operatora płatności w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

12. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

13. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

-Internet Explorer

-Chrome

-Safari

-Android

-Safari

-iOS

-Windows Phone

-Blackberry

Shopping Cart