Jak stworzyć pozytywną kulturę organizacyjną w firmie?

Każda firma posiada swoją własną, indywidualną kulturę organizacji, która bazuje na wartościach i zasadach, jakimi się kieruje. To właśnie ona pozwala pracownikom rozumieć misję i strategię. Określa normy zachowań i sposób komunikacji. Co zatem można zrobić, aby kształtować pozytywną kulturę organizacji? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz poniżej.

Komunikacja jest podstawą

Komunikowanie się jest wpisane w naszą naturę i stanowi jeden z najważniejszych czynników budowania kultury organizacji. Jeżeli chcesz pozytywnie wpłynąć na jej kształtowanie, zacznij od przyjrzenia się normom komunikowania się wewnątrz organizacji. Jakie zachowania są akceptowalne? Czy przepływ informacji w firmie jest na odpowiednim poziomie? Które obszary wymagają wzmocnienia? Poniższa lista może w tym pomóc:

  • Szczerość i partnerskie podejście – ludzie będą odchodzili z organizacji, w których są traktowani przedmiotowo. Zadbajcie o otwartą komunikację z pracownikami, która zapewni im poczucie bezpieczeństwa.
  • Budowanie barier zamiast mostów – jeżeli w firmie piętrzą się konflikty i istnieje wyraźna bariera między kadrą zarządzającą a pracownikami, wówczas nie można mówić o zdrowej kulturze organizacji.
  • Słuchanie obaw i opinii – otwartość na feedback ze strony pracowników będzie wzmacniał ich więź z organizacją, a także przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa. Pracownicy powinni być zachęcani do zabierania głosu i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami.
  • Język wolny od przemocy  – pamiętaj, aby język, jakim się posługujecie wewnątrz firmy, był inkluzywny i nastawiony na szukanie rozwiązań. Pozytywna kultura organizacji nie akceptuje nadużyć w tym temacie.

Ryba psuje się od głowy

Należy przy tym pamiętać, że kultura organizacji, jej zasady, akceptowane normy oraz zachowania, powinny płynąć “od góry”. Mowa tu o sytuacji, w której cała kadra zarządzająca – od managerów wysokiego szczebla po osoby na stanowiskach prezesów – powinna być aktywnie zaangażowana w kształtowanie pozytywnej kultury organizacji. Aby tego dokonać należy zwrócić uwagę na te aspekty:

  • Dawanie pozytywnego przykładu – każdy z nas wie, że przykład idzie z góry. Managerowie, którzy nie będą stosowali się do zasad ujętych w kulturze organizacji, będą demotywowali zespoły. Pracownicy mogą wyjść z założenia, że skoro ich przełożony sam nie przestrzega przyjętych reguł, ich też one nie dotyczą.
  • Budowanie autorytetu opartego na kompetencjach – wciąż wiele firm buduje swoją strategię i kulturę w oparciu o strach oraz dyrektywne polecenia. Praktyka dobrze rozwijających się firm pokazuje jednak, że źródłem pozytywnej kultury organizacji jest budowanie partnerskich relacji i autorytetu lidera opartego o jego kompetencje, a nie zwierzchnictwo.
  • Konsekwencja w działaniu – managerowie i liderzy, którzy wykazują się konsekwencją w działaniu sprawiają, że ich pracownicy mogą czuć się stabilnie i pewnie w swojej codziennej pracy. To tworzenie bezpiecznego środowiska, w którym wszelkie procesy i procedury są jednoznaczne i nie wzbudzają niepokoju.
  • Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom – nie chodzi bowiem tylko o to, aby słuchać głosu pracowników, ale również o to, aby wdrażać ich pomysły w codzienną pracę. Pozytywna kultura organizacji czerpie z inicjatyw pracowniczych i dzięki temu dba o rozwój całego przedsiębiorstwa.

Czym jest pozytywna kultura organizacji?

Można powiedzieć, że kultura organizacji jest jak powietrze, którym oddychają pracownicy, dostawcy oraz klienci. To od kadry zarządzającej i działów HR zależy, czy będzie to wspierająca i dobra atmosfera, czy pełna stresu, presji i frustracji. Jak wygląda ten obszar w waszej firmie?

Shopping Cart