karta przekazania odpadów

Karta przekazania odpadów w BDO – co to jest i kto ją sporządza?

Karta przekazania odpadów (KPO) od dłuższego już czasu sporządzana jest przy okazji przekazania odpadu w inne ręce i wielu przedsiębiorców zdążyło już przyzwyczaić się do wymogu jej tworzenia, a także obsługi wirtualnej platformy BDO. Dla części firm karta przekazania odpadów BDO jest mimo tego ciągle nie do końca zrozumiałym wymogiem. Podpowiadamy, czym w istocie jest karta przekazania odpadów, kto ją sporządza i w jakim celu się ją tworzy.

Karta przekazania odpadów – czym jest i do czego służy?

Karta przekazania odpadów BDO jest dokumentem potwierdzającym fakt przekazania odpadu innemu podmiotowi, np. firmie organizującej odbiór odpadów. Karta przekazania odpadu sporządzana jest obecnie w formie cyfrowej w systemie BDO, który jest ogromną wirtualną bazą wiedzy o odpadach, ich wytwórcach, miejscach ich magazynowania, a także sposobach ich zagospodarowania. Karta przekazania odpadów BDO zawiera wszelkie informacje potrzebne do monitorowania obiegu śmieci. Są to szczegółowe dane podmiotu posiadającego i przekazującego odpady, a także informacje identyfikujące podmiot przejmujący odpady. Karta przekazania odpadów określa również rodzaj odpadu, który jest przekazywany (służy temu odpowiedni kod odpadu) i jego ilość, numer rejestracyjny pojazdu, przy użyciu którego odbywa się transport, jak również datę oraz godzinę przekazania odpadu. Elektroniczna karta przekazania odpadów jest jednym z najważniejszych dowodów prawidłowego przekazania odpadów wygenerowanych przez firmę i jest zawsze weryfikowana przez urzędników dokonujących kontroli. Pamiętać też należy, że jest ona wymagana również np. podczas kontroli transportu odpadów i kierowca przewożący powinien posiadać ten dokument, nim rozpocznie się przewóz odpadu do miejsca jego składowania, utylizacji lub recyklingu. Najważniejszą funkcją, jaką pełni KPO jest uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami i wzmocnienie kontroli nad wytwórcami odpadów oraz stosowanymi przez nich sposobami zagospodarowania odpadów. Karta przekazania odpadów jest konieczna, aby posiadacz odpadu mógł w sposób zgodny z prawem pozbyć się odpadu. KPO jest przy tym dokumentem niezbędnym do prawidłowego ewidencjonowania odpadów w firmie.

Kto wystawia KPO w BDO?

Obowiązek wystawiania karty przekazania odpadu spoczywa na barkach posiadacza odpadu. Podmiot ten jest również odpowiedzialny za jej poprawne uzupełnienie, rzetelność podanych w KPO danych i jej ewentualną korektę. Sporządzanie karty przekazania odpadów jest obligatoryjne dla większości przedsiębiorstw generujących odpady, warto jednak wiedzieć, że karta przekazania odpadu BDO nie musi być wypełniana, gdy jeden z posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów. Ponieważ w praktyce karta przekazania odpadu musi być tworzona przy każdym transporcie, a dodatkowo w systemie BDO otrzymuje ona wraz z postępem jej zatwierdzania różne nowe statusy, sporządzanie KPO nie należy do najprostszych ani najszybszych formalności związanych z ewidencją odpadów. Kłopotliwe bywa też niekiedy precyzyjne określenie masy przekazywanego odpadu czy dobór odpowiednich kodów. Warto więc mieć świadomość, że przekazujący odpady może ułatwić sobie życie i pracę dokumentacyjną związaną z wprowadzaniem karty przekazania odpadu w BDO scedować na personel firmy odbierającej odpady. Taką możliwość oferuje od pewnego czasu firma Stena Recycling, która organizuje odbiór i transport odpadów w całej Polsce i od ponad dwóch dekad projektuje i wdraża kompleksowe rozwiązania w obszarze gospodarowania odpadami w wielu polskich i europejskich przedsiębiorstwach. Udostępniona przez Stena Recycling usługa polega na przejęciu przez nią obowiązku sporządzania kart przekazania odpadów w systemie BDO. Możliwość przekazania uciążliwego obowiązku wystawiania KPO doświadczonej w dziedzinie klasyfikowania i ewidencjonowania odpadów firmie to doskonała okazja, aby zyskać gwarancję sprostania przepisom bez konieczności angażowania do tego własnych pracowników, a to pozwala przedsiębiorcy zaoszczędzić czas i skupić swoją energię na podstawowej działalności firmy.

Shopping Cart