Co fluor robi z Twoją szyszynką?

Co fluor robi z Twoją szyszynką?

Szyszynka jest znana od setek lat jako „siedziba duszy”. Działa jak portal, łączący nas ze światem duchowym. Inaczej nazywana trzecim okiem, produkuje DMT (dimetylotryptaminę) – psychoaktywy związek odpowiedzialny za stany poszerzonej świadomości.  Czy fluor, wszechobecny wektor toksyczności we współczesnym świecie, może faktycznie zwapnić ten gruczoł i dosłownie zmienić go w kamień? Badania opublikowane w 2001 r. wykazały, że wraz z wiekiem złogi fluoru (F) w szyszynce powodują zwiększone zwapnienie gruczołu.  W trakcie badań wypreparowano szyszynki z 11 zwłok. Rezultaty były następujące:  „Wystąpiła dodatnia korelacja pomiędzy zawartością fluoru w szyszynce a jej zwapnieniem (r = 0,73, p <0,02), ale nie wykryto takiego powiązania pomiędzy zawartością fluoru w szyszynce, a zawartością fluoru kościach. W starszym wieku szyszynka coraz łatwiej gromadziła fluor, przez co stosunek zawartości fluoru do zawartości wapnia (F/Ca) w szysztnce był większy, niż tenże stosunek (F/Ca) w kościach.”  Mówiąc prościej, fluor powodował zwapnienie szyszynki, jdnocześnie nie powodując wapnienia kości. Nie są to pierwsze badania, które sugerują, że fluor przyczynia się do zwapnienia tkanek miękkich.

Większość dorosłych ludzi ma zwapnioną szyszynkę. Wokół gruczołu tworzy się twarda skorupa wapienna upośledzając jego działanie, a tym samym ograniczając nasz dostęp do innych wymiarów rzeczywistości.

Czym jest szyszynka z biologicznego punktu widzenia?

Szyszynka jest małym gruczołem wydzielania wewnętrznego w mózgu kręgowców . Czasami nazywana jest „trzecim okiem”, ponieważ jest wrażliwym na światło, centralnie położonym narządem, o cechach komórkowych przypominających ludzką siatkówkę.

Szyszynka jest najbardziej znana ze swojej roli w wytwarzaniu hormonu melatoniny z serotoniny. Reakcja ta przebiega w szyszynce w  warunkach braku światła i jest powiązana z wzorcami snu/ budzenia się i rytmami okołodobowymi, czyli porami podwyższonej sprawności fizycznej i psychicznej w trakcie doby. Szyszynka podobna jest do małej sosnowej szyszki  wielkości grochu. Znajduje się w pobliżu środka mózgu, między dwiema półkulami  i nie jest chroniona barierą krew-mózg. Może to przyczyną jej wyjątkowej wrażliwości na zwapnienie poprzez ekspozycję na fluor.

 

Rola duchowa szyszynki – w jaki sposób fluor wpływa na świadomość

Szyszynka była przedmiotem szerokiego zainteresowania od czasów starożytnych. Galen opisywał ją już w III wieku, a filozof René Decartes (1596-1650) określił szyszynkę jako „siedzibę duszy”. Jego wyjaśnienie tej nazwy jest dość interesujące:

Moim zdaniem gruczoł ten jest główną siedzibą duszy i miejscem, w którym formują się wszystkie nasze myśli. Powodem, dla którego tak uważam, jest fakt, iż nie mogę znaleźć żadnej innej części mózgu, z wyjątkiem tej, która by nie była podwójna. Ponieważ widzimy dwojgiem oczu tylko jedną rzecz  i słyszymy dwojgiem uszu tylko jeden głos, a nigdy nie mamy więcej niż jednej myśli na raz, musi być tak, że wrażenia, które odbieramy za pomocą dwojga oczu lub dwojga uszu jednoczą się w pewnej części ciała, zanim dusza je rozpozna. Nie można znaleźć takiego miejsca w całej głowie oprócz tego gruczołu; ponadto znajduje się on w najbardziej odpowiednim do tego celu miejscu, pośrodku wszystkich wklęsłości; i jest wspierany i otoczony przez małe rozgałęzienia tętnic szyjnych, przez które wprowadzane są duchy do mózgu. ”

Decartes był jednym z niewielu filozofów doświadczonych w wiwisekcji i anatomii, który słusznie wskazał na wyjątkową naturę lokalizacji szyszynki w mózgu i ukrwieniu. „Trzecie oko” jest również dobrze znanym symbolem w literaturze wschodniej.

Istnieje wiele skutków ubocznych dla organizmu ludzkiego, które są spowodowane  spożyciem fluoru, jednak aspektem, na którym chcemy skupić naszą uwagę w tym artykule,  jest fakt, że fluor zwapnia szyszynkę. Brytyjska naukowiec Jennifer Luke opublikowała badanie potwierdzające osadzanie się  fluoru w szyszynce i jej stopniowe zwapnianie. Ponadto w 450-stronicowym przeglądzie toksyczności fluorków opublikowanym przez National Research Council w 2006 r. stwierdzono, że fluor wywoływał szereg negatywnych skutków ubocznych, w tym „zmniejszoną produkcję melatoniny” i „inne skutki dla prawidłowego funkcjonowania szyszynki”

Nie tylko naukowcy, ale także mistycy badali wpływ szyszynki na zdolność do osiągania wyższych stanów świadomości. Często zwracają oni uwagę na to, że szyszynka jest miejscem połącznia  między ciałem a duszą, a także swoistym punktem percepcji rzeczywistości niematerialnej.  Zwapnienie szyszynki uniemożliwia lub znacząco utrudnia prawidłowe jej funkcjonowanie. Ma to z pewnością poważne skutki zarówno na poziomie fizycznym jak i duchowym. Skutki te są odczuwalne zarówno w aspekcie indywidualnym – jako poczucie  “odcięcia” od Źródła, jak i w aspekcie grupowym – jako zahamowanie rozwoju duchowego ludzkości.

Duchowej rzeczywistości nie da się oderwać od rzeczywistości fizycznej. “Jak na górze, tak na dole”, czyli mówiąc inaczej: duchowe zjawiska mają odzwierciedlenie w świecie materialnym. Kiedy pomost pomiędzy światem materialnym a duchowym, jakim jest szyszynka, nie może prawidłowo funkcjonować,tracimy możliwość na przejawienie się pełnego naszego potencjału w świecie fizycznym. Nie mamy dostępu do naszych naturalnych darów duchowych ani do świadomości wyższych wymiarów naszego istnienia.

Rozwijanie trzeciego oka jest bramą do wszelkich darów duchowych – telepatii, jasnowidzenia, świadomych snów, projekcji astralnych, umiejętości komunikowania się z istotami żyjącymi w innych wymiarach i wielu, wielu innych zdolności, które dla nas, jako dla istot duchowych, są zupełnie naturalne. Trzecie ok too cicha przestrzeń, w której możemy  dotknąć swojej boskości, wyjść poza materialne utożsamienie i otworzyć się na percepcję pozamaterialną. Gdy uczymy się korzystać z mocy zamkniętych w szyszynce, uczucie oddzielenia od Źródła i reszty stworzenia znika. Zaczynamy doświadczać stanów błogości, bezwarunkowej miłości i jedności ze wszystkim. Mistyczne szkoły od wieków nauczają świadomych snów,  podróży międzywymiarowych i wchodzenia w inne stany świadomości, przekraczając ograniczenia materialnego umysłu. W rozwinięciu wszyskich tych zdolności bierze udział “trzecie oko”, czyli nasza szyszynka.

 

Złogi wapniowe szyszynki

Zwapnienia szyszynki po wycięciu przypominają skałę i składają się z kalcytu (węglanu wapnia) i / lub hydroksyloapatytu wapnia, z których ten ostatni nie różni się niczym od zębiny lub kości. W literaturze medycznej zwapnienie szyszynki jest związane z wieloma chorobami:

 • Chorobą Alzheimera
 • Chorobą afektywną dwubiegunową
 • Hormonalnym zaburzeniem równowagi
 • Niskim poziomem melatoniny
 • Bezsennością
 • Bólami krzyża
 • Chorobą Parkinsona
 • Schizofrenią
 • Zaburzeniami snu
 • i z wieloma innymi

Fluor nie tylko zabija szyszynkę…

Nie jest to tematem tego artykułu, więc tlyko po krótce wspomnę o toksycznym działaniu fluoru na inne części organizmu. Nadmiar fluoru powoduje:

 • Uszkodzenia mózgu – zmiany neurodegeneracyjne w móżdżku, hipokampie i korze mózgu
 • Obniża zdolność uczenia i zapamiętywania
 • Fluorozę zębów i szkieletu
 • Zwapnienia więzadeł i bóle stawów
 • Degenerację nabłonka kanalików nerkowych, przerost i zanik miąższu nerek, niewydolność nerek
 • Stany zapalne i zmiany martwicze wątroby,hamowanie syntezy białek w wątrobie  i zaburzenia jej funkcji detoksykacyjnych
 • Hiperglikemię fluorkową
 • Przedłużająca się ekspozycja na fluorki skutkuje uszkodzeniem narządów rozrodczych i bezpłodnością, zwiększa odsetek poronień i jest bardzo toksyczna dla płodu
 • i inne

Fluorek jako „terapeutyczna” neurotoksyna

Teraz, gdy już wiemy, że ekspozycja na fluor w znaczący sposób przyczynia się do zwapnienia szyszynki, pozostaje pytanie: jaki jest subiektywny wpływ tych zmian w tkankach na tych, którzy je przechodzą? Co czują osoby o zwapnionej szyszynce?

Przykładem odczuwalnego wpływu fluoru na osobowość/duszę jest działanie niektórych bardzo popularnych leków przeciwdepresjyjnych, w którego składzie znajduje się około 30% fluorku. Leki sprzedawane są jako „lek przeciwdepresyjny”, nawet jeśli głównym skutkiem ubocznym jego stosowania i / lub odstawienia jest depresja samobójcza. Współczesna psychiatria często traktuje zaburzenia depresyjne – które są zazwyczaj efektem duchowej transformacji skutkującej tzw.  „ciemną nocą duszy” – jako organiczne zaburzenia mózgu. Konsekwencją tego paradygmatu jest konieczność podniesienia wychwytu zwrotnego serotoniny środkami chemicznymi.

W rzeczywistości nie da się wykluczyć, że tego typu leki osiągają zamierzone „efekty terapeutyczne” zatruwając szyszynkę. Badania na zwierzętach potwierdzają, że kiedy myszy mają usunięte szyszynki, nie reagują już na działanie tych leków. Być może  jednym z głównych powodów, dla których tego typu działanie wywołuje “pozytywną reakcję leczniczą” u pacjentów, jest fakt, że poprzez zablokowanie funkcji szyszynki oddziela się tę osobę od jej wewnętrzych konfliktów psychospirytualnych. Mówiąc prościej, leczona osoba przestaje tak dotkliwie odczuwać ból i cierpienie, które i tak w sobie nosi, a których odczucie pozwoliłoby na wgląd w siebie, dostrzeżenie i uleczenie traum, które te cierpienia wywołują, i tym samym odbiera szansę na wzrost duchowy i poszerzenie świadomości. Odcięcie funkcjonalności szyszynki działa jak lek przeciwbólowy – nie leczy, jedynie maskuje problem. Nie pozwala na zlokalizowanie przyczyny odczuwanego cierpienia i tym samym uniemożliwia prawdziwe uleczenie ran, które w sobie nosimy.

W trosce o naszą szyszynkę powinniśmy unikać sztucznych źródeł fluoru, takich jak:

 • leki o wysokiej zawartości fluoru
 • pasty do zębów z fluorem i inne fluoryzowane preparaty stomatologiczne
 • wody mineralne ze sztucznym dodatkiem fluoru
 • fluoryzowana woda kranowa (w Polsce ze względu na toksyczność fluoru, oficjalnie zaprzestano fluoryzacji wody kranowej)

 

 

 

Źródła:

Iwona Błaszczyk, Elżbieta Ratajczak-Kubiak, Ewa Birkner; Zakład Biochemii Ogólnej Katedry Biochemii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Zabrze;  “Korzystne i szkodliwe działanie fluoru”

ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1351408

wakeup-world.com/2018/03/14/fluoride-literally-turns-the-pineal-gland-to-stone-research-suggests/

consciousreporter.com/conspiracy-against-consciousness/the-effects-of-fluoride-on-consciousness-and-the-will-to-act/

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 3 = 7

Shopping Cart